TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU

OBRAZOVNI SEKTOR NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJA Saobraćaj i logistika Tehničar za logistiku i špediciju Četiri godine CILJ OBRAZOVNOG PROGRAMA:Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stajališta za osobni razvoj i daljnje …

ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONIKE

OBRAZOVNI SEKTOR: NAZIV ZANIMANJA: TRAJANJE OBRAZOVANJA:Elektrotehnika Elektrotehničar elektronike Četiri godine Stručne kvalifikacije: vrši projektiranje elektronskih sklopova i uređaja; vrši detekciju i dijagnostiku kvara; vrši montažu, podešavanje i održavanje elektronskih sklopova …

ELEKTRONIČAR TELEKOMUNIKACIJA

OBRAZOVNI SEKTOR NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJAElektrotehnika Elektroničar telekomunikacija Tri godine Stručne kvalifikacije: poznaje osnovnu strukturu komunikacionih sistema; vlada znanjima iz područja radiotehnike i televizijske tehnike; poznaje principe digitalne obrade i …

ELEKTRONIČAR SIGNALNO – SIGURNOSNIH POSTROJENJA

OBRAZOVNI SEKTOR NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJAElektrotehnika Elektroničar signalno-sigurnosnih Tri godine postrojenja Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola Stručne kvalifikacije: poznaje elektrotehničke materijale, električne i elektronske komponente i sklopove, poznaje osnovna …

ELEKTROENERGETIČAR

OBRAZOVNI SEKTOR NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJAElektrotehnika Elektroenergetičar Tri godine Stručne kvalifikacije: posjeduje teorijska i praktična znanja iz osnova elektrotehnike; poznaje elektrotehničke materijale, električne i elektronske komponente i sklopove; izvodi elektromonterske …

ZAVARIVAČ, BRAVAR, AUTOLIMAR

OBRAZOVNI SEKTOR NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJAMašinstvo Zavarivač Tri godine Stručne kvalifikacije:– planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;– racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;– posjeduje odgovarajuća …

MEHANIČAR HIDRAULIKE I PNEUMATIKE

OBRAZOVNI SEKTOR NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJAMašinstvo Mehaničar hidraulike i pneumatike Tri godine Stručne kvalifikacije: – vrši pregled, montažu i opravku hidrauličkih i pneumatskih sistema;– vrši pregled, montažu i opravku hidrauličkih …

SAOBRAĆAJNO TRANSPORTNI OPERATER

Redni broj Nastavni predmeti 1. razred Sedmični fond sati Redni broj Nastavni predmeti 2. razred Sedmični fond sati 1 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 1 Bosanski, hrvatski, srpski …

TEHNIČAR TEHNIČKO – KOLSKE DJELATNOSTI

Opći podaci 1.1. Privredna djelatnost: Željeznički prevoz 1.1.1. Osnovna djelatnost: Prevoz putnika i stvari 1.1.2. Utvrđeni naziv zanimanja: TEHNIČAR tehničko-kolske djelatnosti Tehnički podaci 2.1. Područje rada: 1.Pregledač kola 2. Nadzornik …

TEHNIČAR VUČE – MAŠINOVOĐA

Opći podaci Privredna djelatnost: Željeznički prevoz Osnovna djelatnost: Održavanje i vuča vozova Utvrđeni naziv zanimanja: TEHNIČAR VUČE – MAŠINOVOĐA Tehnički podaci Područje rada: Za obavljanje djelatnosti vuče vozova u skladu …