SAOBRAĆAJNO TRANSPORTNI OPERATER

OBRAZOVNI PROFIL NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJA
Saobraćaj Saobraćajno transportni operater Tri godine


Stručne kvalifikacije:
– Izdavanje i prodaja prijevoznih isprava
– Snabdijevanje osoblja voznim ispravama
– Obrada zapisnika o neizvršenoj doplati
– Vođenje evidencije kontrolnih primjedbi
– Provjera ispravnosti voza
– Održavanje reda u vozu
– Primopredaja vagona korisnicima prijevoza
– Organizacija prijema i otpreme pošiljaka
– Popis i pratnja voza
– Praćenje saobraćajne signalizacije

Redni broj

Nastavni predmeti 1. razred

Sedmični fond sati

Redni broj

Nastavni predmeti 2. razred

Sedmični fond sati

1

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 1 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

2

2

Strani jezik

2

2

Strani jezik

2

3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

4

Matematika

24

Matematika

2

5

Historija

2

5Ekonomika i organizacija poslovanja

2

6

Fizika

26Elektrotehnika

2

7

Informatika

2

7

Mašinski elementi

2

8

Tehničko crtanje

4

8

Osnove željezničkog saobraćaja

3

9

Tehnički materijali

2

9

Organizacija željezničkog saobraćaja

2

10

Tehnička mehanika

3

10

Saobraćajna geografija2

11

Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)1

11

Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)1
12Praktična nastava

7

12Praktična nastava7
13

UKUPNO

31

UKUPNO

29

Redni broj

Nastavni predmeti 3. razred

Sedmični fond sati

1

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2
2

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

3Strani jezik2

4

Matematika

2
5

Građansko obrazovanje/ Demokratija i ljudska prava

2

6

Organizacija željezničkog saobraćaja

2

7

Transportno računovostvo2
8Prevozna sredstva2
9Organizacija prevoza putnika

3

10Organizacija prevoza stvari2
11Upotreba sredstava veze2
12Upotreba vučenih vozila2
13Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)1
14Praktična nastava7

UKUPNO

33