ODJELJENJA

1-E1 Elektroenergetičar/Elektroničar telekomunikacija    Muminović Karić Elvira1-ES Elektroničar signalno-sigurnosnih postrojenja/Saobraćajno-transportni operater    Pirija Azra 1-M Zavarivač/Mehaničar hidraulike i pneumatike    Ireiz Meliha 1-S Tehničar za logistiku i špediciju    Bejtić Hajrudin2-E1 Elektroničar telekomunikacija    Bajraktarević …

Read More