INFORMACIJE

RASPORED PISANIH PROVJERA ZA DRUGO POLUGODIŠTE ŠKOLSKE 2021/2022. RASPORED PISANIH PROVJERA ZA prvo POLUGODIŠTE RASPORED PISANIH PROVJERA ZA prvo POLUGODIŠTE

ODJELJENJA

ODJELJENJE RAZREDNI STARJEŠINA I MES Elektroenergetičar/Elektroničar telekomunikacija/ Mehaničar hidraulike i pneumatike/ Saobraćajno transportni operater SPAHIĆ ALMA I ES Elektrotehničar elektronike/ Tehničar željezničkog saobraćaja MUMINOVIĆ KARIĆ ELVIRA II E Elektroenergetičar/ Elektroničar …

REDOVNI UČENICI

Općeobrazovna i stručno-teorijska nastava obavlja se u kabinetima Centra. Nastava je kabinetskog tipa, interaktivna i orijentisana je ka učeniku. Oko 75 % praktične nastave izvodi se u školskim radionicama, a …