GOOGLE CLASSROOM

Od aprila 2017/18. godine, Google učionica je dostupna svim našim učenicima i profesorima. Pored toga omogućeni su i ostali Google servisi: – Alati za komunikaciju (Gmail, Hangouts, Calendar, Google+, Disk Drive, Doc),–  Pohranjivanje podataka ( …