RASPORED ODRŽAVANJA POPRAVNIH ISPITA ZA REDOVNE UČENIKE U ŠKOLSKOJ 2023/2024.GODINI

NASTAVNI PREDMETTERMIN ISPITAKOMISIJA
MatematikaPismeni dio 22.08.2024. 9,00 sati
Usmeni dio 23.08.2024. 9,00sati
1.SPAHIĆ ALMA
2.ŠABANOVIĆ MERSIDA
3.ČERKEZ MERHUNISA
FizikaPismeni dio 22.08.2024. 9,00sati
Usmeni dio 23.08.2024. 9,00sati
1.SARIĆ INDIRA
2.STOVRAG KRAKONJA AMELA
3.MURATOVIĆ AMAR
Osnove elektrotenikePismeni dio 22.08.2024. 11,00sati
Usmeni dio 23.08.2024.u 11,00sati
1.ČEBIRIĆ EDIN
2.BAJRAKTAREVIĆ ALMA
3.ŠAHOVIĆ NEDIM
Tehnička mehanikaPismeni dio 22.08.2024. 11,00sati
Usmeni dio 23.08.2024.u 11,00sati
1.HAJDER IRFAN
2.IREIZ MELIHA
3.ŠUKALO SABAHUDIN
Direktorica:
                                                                                                                                              ______________
                                                                                                                                              Tahirović Aida, dipl.el.ing.