Odjeljenja

1-E1 Elektroenergetičar/Elektroničar telekomunikacija Muminović Karić Elvira
1-ES Elektroničar signalno-sigurnosnih postrojenja/
Saobraćajno-transportni operater Pirija Azra
1-M Zavarivač/Mehaničar hidraulike i pneumatike Ireiz Meliha
1-S Tehničar za logistiku i špediciju Bejtić Hajrudin
2-E1 Elektroničar telekomunikacija Bajraktarević Alma
2-E2 Elektroenergetičar Salihović Semir
2-M Zavarivač/Mehaničar hidraulike i pneumatike Hajder Irfan
2-S Saobraćajno-transportni operater Šljivo Azra
3-E1 Elektrotehničar elektronike Šabanović Mersida
3-E2 Elektroenergetičar/
Elektroničar telekomunikacija Mekić Nedžad
3-M Mehaničar šinskih vozila/
Mehaničar hidraulike i pneumatike Pribinja Šemso
3-S Tehničar željezničkog saobraćaja Šehić Enver
4-E Elektrotehničar elektronike Avdagić Lejla
4-S Tehničar željezničkog saobraćaja/
Tehničar za logistiku i špediciju Dinar Damir