Vijeće roditelja

VIJEĆE RODITELJA I VIJEĆE UČENIKA
ŠKOLSKA 2017.-2018. god.

Odjeljenje Ime i prezime roditelja
I E1 ŠLAKI HIKMET
I E2 AMRA SMAJIĆ
I S1 HASANBEGOVIĆ AMRA
I M HIRKIĆ RAMIZ
II E ŠUMAN HAJRIJA
II S AVDISPAHIĆ INDIRA
II M  HASANOVIĆ FUAD
III E1 REDZOVIĆ MUHAMED
III E2 CURIĆ ENVER
III S ENISA SERHATLIĆ
III E3 ŠEHIĆ NEDŽIB
III M EMIR PURAN
IV E1 MERDŽANIĆ MIDHAT
IV E2 GAŠIĆ FUAD
IV S1 OSMANKOVIĆ ADNAN
IV S2 SELIMOVIĆ ISMET

VIJEĆE RODITELJA

Vijeće roditelja čini po jedan roditelj iz svakog odjeljenja

Na početku svake školske godine Vijeće roditelja se inovira/i dopunjuje novim članovima, obzirom da roditeljima učenika završnih razreda prestaje članstvo u Vijeću roditelja, a u Vijeće roditelja se biraju roditelji učenika koji su upisani na početku školske godine.Mandat  člana  Vijeća  roditelja  traje  dvije školske godine  a jedan roditelj može imati najviše dva mandata. Na  sjednicama Vijeća  roditelja  prisustvuju direktor, pom.direktora i  još jedan  predstavnik  škole  (pedagog,psiholog    ili druga stručna  osoba),   kao  saradnik-koordinator Vijeća roditelja koji/a  pomaže  produbljivanju    partnerskih odnosa  u  lancu  dijete-roditelj-škola  i  boljem  protoku  i  kontinuitetu  informacija  o  svemu   vezanom   za   rad   škole,   radi   lakšeg   pronalaska   rješenja za   eventualne   probleme. Sjednicama Vijeća roditelja mogu prisustovati predstavnici stručnih aktiva prema potrebi.