Vijeće roditelja

VIJEĆE RODITELJA 
ŠKOLSKA 2019.-2020. god.

Odjeljenje Ime roditelja za VR
Ie1     ŽUNIĆ NEDŽAD
Ies      KATARINA ŠIMIĆ
Is         DOLIĆ DŽEVAD
Im        MUSIĆ MUJEDINA
IIe1     VALJEVČIĆ ZVJEZDANA
IIe2     MUNIB ČARDAKOVIĆ
IIs        AZEMINA FAZLAGIĆ
IIm      SEDINA MEKIĆ
IIIe1   HUSIĆ ELMIR
IIIe2    SMAIĆ AMRA
IIIm      HIRKIĆ RAMIZ
IIIs       HASANBEGOVIĆ AMRA
IVe      MAKSUTI HADIJA
IVs     AVDISPAHIĆ INDIRA


VIJEĆE RODITELJA

Dana 02.10.2019. održana je konstiturajuća sjednica Vijeća roditelja Željezničkog školskog
centra Sarajevo.
Prvu Sjednicu je otvorila i njome rukovodila direktor Centra Aida Tahirović, dipl.ing.el. koja je
prisutne upoznala sa rezultama u učenju i vladanju za školsku 2018-2019.
Roditelji su dobili informacije o upisu za ovu školsku godinu, aktvnostma koje su poduzete i
prije početka nastavne godine, govorilo se o zanimanja za koja se obrazuju učenici. U toku je
adaptacija objekta škole, kabineti su opremljeni sa didaktičkim materijalima a učenici su već
bili na zajedničkom izletu u Mostaru i posjetili su Srebrenicu.
Jednoglasnim odlukama ove školske godine izabrani su:
1.Husić Emir (IIIE1) –predsjednik Vijeća roditelja
2.Čaušević Indira ((IVS)- zamjenik predsjednika i
3.Valjevčić Zvjezdana (IIE1) –zapisničar
Roditeljima i učenicima želimo uspješan rad!