VIJEĆE RODITELJA  školska 2023./2024. godina

Odj.IME I PREZIME RODITELJA
  IesSABINA PANJETA
  Ie  MELISA OMERBAŠIĆ
  Ims  PANDŽIĆ NADIRA
  IIes  MERSIHA BUČO
  IIe  ARABELA DRKIĆ
  IIms  BAHTANOVIĆ ELVISA
  IIIes  ČELJO ADNAN
  IIImes  PUHALO ADISA
  IVes  ČEHAJIĆ MAJA

Broj: 1963
Datum: 26.09.2023.

Z A P I S N I K

Sa I Sjednice Vijeća roditelja održane dana 25.09.2023. god. (ponedjeljak).
Sjednica je počela u 14,00 sati u prostorijama Željezničkog školskog centra,
Ložionička 8,a završena u 15,00 sati

Sjednici prisustvuju:
IIIes-Adnan Čeljo; IIImes-Puhalo Adisa; Ies-Sabina Panjeta; IVes-Čehajić Maja; Ims-Pandžić Nadira; IIes-Mersiha Bučo: Ie-Melisa Omerbašić; IIms-Bahtanović Elvisa
Odsutni članovi:
IIe-Arabela Drkić

D N E V N I R E D

  1. Usvajanje Poslovnika o radu Vijeća roditelja
  2. Izvještaj o radu VR za školsku 2022-2023 god.
  3. Izbor predsjednika, zamjenika predsjednika i zapisničara Vijeća roditelja za
    školsku 2023-2024 god.
  4. Razno

Predloženi Dnevni red se jednoglasno usvaja.

Sjednicu je otvorila i njome rukovodila direktorica Centra Aida Tahirović, dipl.el.ing. Sjednici su prisustvovale Hrelja Berminka, pedagog-psiholog (koordinator VR) i Azra Halilović, psiholog.

-2-

Direktorica Centra je pozdravila prisutne i dala kratak osvrt na rad Centra u prethodnom periodu.
Ukazano je na tekuću problematiku sa kojom se svakodnevno susrećemo a vezana je za sve veći broj učenika oboljelih od hronočnih bolesti. Nadalje, govorilo se o porodičnim prilikama učenika – sve veći je broj jednoroditeljskih porodica.
Na pitanje roditelja kako mogu pomoći i na koji način, Direktorica Centra se osvrnula na nedovoljnu informisanost u zajednici o zanimanjima koja se izučavaju u našem Centru te tako apelovala na predstavnike roditelja da svoje aktivnosti usmjere na promociju deficitarnih zanimanja koja pružaju mogućnost zaposlenja odmah nakon završetka srednjoškolskog obrazovanja.
Direktorica je upoznala roditelje i sa vannastavnim aktivnostima koje su planirane, tako da u mjesecu novembru naši učenici i još dvije srednje škole odlaze na četverodnevn putovanje pod nazivom „OD RATA DO MIRA“ obilazak znamenitosti naše zemlje. Direktorica je iznijela u potpunosti izvedbeni plan putovanja koji u cjelosti finansira Ministarstvo obrazovanja i nauke KS za učenike prvih razreda srednje škole.
Dalje, Direktorica Centra je naglasila da je na raspolaganju za razgovor i pomoć i sva pitanja roditelja i da svaki roditelj bude slobodan obratiti se kako Direktorici tako i pratećim službama Centra.

AD1
Nakon što je utvrđeno da postoji kvorum za pravovaljano održavanje i donošenje odluka i zaključaka pristupilo se glasanju za usvajanje Poslovnika o radu za školsku 2023-2024.godinu.
Sadržaj Poslovnika svaki roditelj je dobio na uvid 21.09.2023. tako da je roditeljima bilo na raspolaganju da se pripremi eventualna sugestija ili prijedlog za poboljšanje ili korekciju.
Kako nije bilo primjedbi na sadržaj Poslovnika isti je usvojen.

Zaključak:
Poslovnik o radu Vijeća roditelja za 2023-2024 je jednoglasno usvojen.

AD2
Izvjestilac: Maja Čehajić, predsjednica Vijeća roditelja
Predsjednica Vijeća roditelja ( u daljem tekstu :VR) se osvrnula kako na rad školskog VR tako i na rad općinskog i kantonalnog nivoa Vijeća roditelja.
Kako je ponuđena mogućnost od strane Općine Novo Sarajevo za rekonstrukciju školskog prostora Predsjednica je izvjestila prisutne da je delegirala rekonstrukciju školskog igrališta i da se nada da će se ta aktivnost realizirati.
Nadalje informisala je o aktivnostima kantonalnog i opštinskog VR koje su rezultirale olakšicama u zdravstvenom osiguranju i aktivnostima koje su vezane za prevoz učenika.
Kroz diskusiju svi prisutni su dobili sve revelantne informacije vezane za rad VR na svim nivoima.
Zaključak:
Jednoglasno se usvaja Izvještaj o radu Vijeća roditelja za školsku 2022-2023 godinu

AD3
Izvjestilac: Hrelja Berminka
Svake godne se bira novi predstavnik VR, podpredsjednik i zapisničar.
Nakon predstavljanja obaveza predsjednika VR, zamjenika predsjednika i zapisničara pristupilo se prijedlozima i izboru za ovu školsku godinu. Dati su prijedlozi i izvršeno je glasanje.
Zaključak:
Za predsjednicu VR izabrana je Maja Čehajić (IVs); zamjenik predsjednice Čeljo Adnan(IIIes) i zapisničar Melisa Omerbašić (Ie).

AD4
Izvjestilac: Hrelja Berminka
Konstatovano je da su u Školu pristigle tri ponude za učeničko osiguranje i to:
-Triglav osiguranje
-ASA Central osiguranje
-Adriatic osiguranje

Nakon diskusije stav je da se odabere “domaća” osiguravajuća kuća a to je ASA Central osiguranje.

Zaključak:
ASA Central osiguranje će u 2023-2024 osiguravati učenike naše škole.

AD5
Roditelji su u diskusiji iznijeli nekoliko prijedloga u svrhu motivacije učenika za rad i profesionalno usmjeravanje, razgovaralo se o preventivnim aktivnostima i potrebi za organizovanjem rada i sa roditeljima.
U konačnici prijedlozi su sljedeći:
-Uključivanje softversko-inžinjerskog kadra iz prakse koji bi prezentirali svoja iskustva u praktičnoj primjeni znanja koja se izučavaju u našoj Školi-gostovanja predavača
-Organizovanje preventivnih programa koji bi imali za cilj informisati i educirati roditelje i učenike u oblasti mentalne higijene i seksualnog i reproduktivnog zdravlja

Ovi prijedlozi su jednoglasno usvojeni.

Roditelji su izrazili spremnost za angažman u svojim lokalnim zajednicama na promociji zanimanja koje naš Centar obrazuje.

Zapisnik vodila Direktor Centra
Hrelja Berminka , Aida Tahirović, dipl.el.ing.
pedagog-psiholog