Vijeće roditelja

VIJEĆE RODITELJA 
ŠKOLSKA 2018.-2019. god.

odjeljenje                                   Ime roditelja za VU
IE1                                                 Jakub Nuhanović
IE2                                                 Omerbegović Sanela
IM1                                               Mekić Sedina
IS1                                                 Komarica Muamera
IIE1                                               Šlaki Hikmet
IIE2                                               Smajić Amra
IIM1                                             Hirkić Ramiz
IIS1                                               Hasanbegović Amra
IIIE1                                             Čelja Ajna
IIIM1                                           Fuad Hasanović
IIIS1                                             Mulahasić Mubera
IVE1                                            Redžović Suvad
IVE2                                            Ramić Amra
IVS1                                            Topalović Fahid


VIJEĆE RODITELJA

Vijeće roditelja čini po jedan roditelj iz svakog odjeljenja

Na početku svake školske godine Vijeće roditelja se inovira/i dopunjuje novim članovima, obzirom da roditeljima učenika završnih razreda prestaje članstvo u Vijeću roditelja, a u Vijeće roditelja se biraju roditelji učenika koji su upisani na početku školske godine.Mandat  člana  Vijeća  roditelja  traje  dvije školske godine  a jedan roditelj može imati najviše dva mandata. Na  sjednicama Vijeća  roditelja  prisustvuju direktor, pom.direktora i  još jedan  predstavnik  škole  (pedagog,psiholog    ili druga stručna  osoba),   kao  saradnik-koordinator Vijeća roditelja koji/a  pomaže  produbljivanju    partnerskih odnosa  u  lancu  dijete-roditelj-škola  i  boljem  protoku  i  kontinuitetu  informacija  o  svemu   vezanom   za   rad   škole,   radi   lakšeg   pronalaska   rješenja za   eventualne   probleme. Sjednicama Vijeća roditelja mogu prisustovati predstavnici stručnih aktiva prema potrebi.