FILM O ŠKOLI

ZANIMANJA

TEHNIČAR HIDRAULIKE I PNEUMATIKE

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola Stručne kvalifikacije: poznaje, održava i popravlja složenu opremu i sisteme u hidraulici i pneumatici; vrši pregled, montažu i opravku hidrauličkih i pneumatskih sistema; vrši …

MAŠINOVOĐA MANEVRE

OBRAZOVNI SEKTOR NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJASaobraćaj     Mašinovođa manevre    Tri godine Mašinovođa na manevri obavlja sljedeće poslove:– upravlja vučnim vozilom u stanicama ili u krugu radne jedinice (u daljem tekstu: RJ),– …

ZAVARIVAČ, BRAVAR, AUTOLIMAR

OBRAZOVNI SEKTOR NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJAMašinstvo Zavarivač Tri godine Stručne kvalifikacije:– planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;– racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;– posjeduje odgovarajuća …

AUTOMEHANIČAR

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola Stručne kvalifikacije: planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla; racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme; posjeduje odgovarajuća znanja za čitanje …

MEHANIČAR ŠINSKIH VOZILA

OBRAZOVNI SEKTOR NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJASaobraćaj Mehaničar šinskih vozila Tri godine Stručne kvalifikacije: – planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;– racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i …