DEŠAVANJA

View All

Početak obavljanja prakse u Rail Cargo Logistics – BH

Dana 15.02.2018. godine ozvaničena je saradnja između naše škole i firme Rail Cargo Logistics – BH.  Rail Cargo Logistics članica je Rail Cargo Group, krovne marke Rail Cargo Austria AG, …

Posjeta Zemaljskom muzeju

PROBUDI, POKRENI, PROMIJENI

16.DANA AKTIVIZMA ŠKOLA-UČENIK-RODITELJ

I ovo je patriotizam

NASTAVA

View All

DOM UČENIKA

EKSTERNA MATURA

ODJELJENJA

REDOVNI UČENICI

UČENICI

View All

TAKMIČENJA

KODEKS OBLAČENJA

ABECEDA KARIJERE, STIPENDIJE