ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

  • vrši projektiranje postrojenja, mreža i instalacija, transformatora, električnih mašina i opreme;
  • vrši detekciju i dijagnostiku kvara;
  • vrši montažu, podešavanje i održavanje postrojenja, mreža i instalacija, transfor-matora, električnih mašina i opreme;
  • vrši mjerenja, kontrolu i testiranje elektroenergetskih postrojenja i uređaja;
  • poznaje osnovne zakone upravljanja elektroenergetskim postrojenjima i uređajima.


Opis poslova

Tehničari elektroenergetike vrše projektiranje postrojenja, mreža i instalacija, transformatora, električnih mašina i opreme; pronalaze i otklanjaju kvarove, vrše montažu, podešavanje i održavanje postrojenja , mreža i instalacija, transformatora, električnih mašina i opreme;  vrše mjerenja, kontrolu i testiranje elektroenergetskih postrojenja i uređaja. Potrebno je da poznaju osnovne zakone upravljanja elektroenergetskim postrojenjima i uređajima.

Radni uslovi

Uvjeti rada uglavnom zavise od mjesta zapošljavanja. Tehničari elektroenergetike na računarima rade u dobro osvijetljenim, zračnim i općenito ugodnim prostorijama. Tehničari elektroenergetike najčešće rade u sjedećem položaju, a rad iziskuje znatnije naprezanje vida.

Poželjne osobine, osposobljavanje, napredovanje i zapošljavanje

Poželjno je da su dobra zdravlja. Trebaju imati dobar vid na blizinu i daljinu. Zbog naglašena rada ruku i prstiju, zahtijeva se bar prosječna ručna spretnost i spretnost prstiju, te dobra usklađenost pokreta s vidnim podacima.

Od psiholoških osobina poželjna je sabranost i preciznost u radu. Tehničari elektroenergetike se osposobljavaju u četverogodišnjim srednjim školama. Posljednjih godina bilježi se nagli porast privlačnosti za ovo zanimanje, a samim tim se teže i upisati u škole za izučavanje ovog zanimanja i stjecanje zvanja tehničar elektroenergetike.

Srodna zanimanja

Poslovi i način osposobljavanja tehničara elektroenergetike bliski su poslovima i načinu osposobljavanja tehničara elektrotehnike i tehničara za mehatroniku.

Redni broj Nastavni predmeti 1. razred Sedmični fond sati   Redni broj Nastavni predmeti 2. razred Sedmični fond sati
1 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2   1 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2
2 Strani jezik 2   2 Strani jezik 2
3 Tjelesni i zdravstveni odgoj 2   3 Tjelesni i zdravstveni odgoj 2
4 Matematika 4   4 Matematika 4
5 Historija 2   5 Fizika 2
6 Fizika 3   6 Informatika 2
7 Informatika 2   7 Osnove elektrotehnke 4
8 Hemija sa elektrotehničkim materijalima 2   8 Elektronika 4
9 Osnove elektrotehnike 4   9 Električna mjerenja 2
10 Tehničko crtanje 2   10 Osnove komunikacija 2
11 Osnove elektroenergetike 2   11 Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet) 1
12 Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet) 1   12 Laboratorijski rad 4
13 Laboratorijski rad 2        
  UKUPNO 29     UKUPNO 30
Redni broj Nastavni predmeti 3. razred Sedmični fond sati   Redni broj Nastavni predmeti 4. razred Sedmični fond sati
1 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2   1 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2
2 Strani jezik 2   2 Strani jezik 2
4 Tjelesni i zdravstveni odgoj 2   4 Tjelesni i zdravstveni odgoj 2
5 Matematika 3   5 Matematika 3
6 Građansko obrazovanje/ Demokratija i ljudska prava 2   6 Sociologija 2
7 Elektronika 3   7 Mjerenja u energetici 2
8 Računarstvo 2   8 Električne mašine 3
9 Električne mašine 3   9 Elektroenergetska postrojenja 3
10 Elektroenergetska postrojenja 2   10 Elektroenergetske mreže 2
11 Elektroenergetske mreže 2   11 Zaštita i automatika 3
12 Električne instalacije i osvjetljenje 3   12 Projektovanje u energetici 2
13 Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet) 1   13 Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet) 1
14 Laboratorijski rad 4     Laboratorijski rad 4
  UKUPNO 31     UKUPNO 31