BIBLIOTEKA ŽŠC ima bogatu tradiciju.
Svaki period u njenom nastajanju, razvoju i radu je značajan i nosi svoj neizbrisivi pečat. Nastala je daleke 1939. godine kao jedan od oblika djelovanja mladih komunista u širenju obrazovanja među mladim radnicima, članovima partijske ćelije u Glavnoj željezničkoj radionici. U to vrijeme fond Biblioteke se sastojao od oko 1000 knjiga. Formiranje Biblioteke u sadašnjem smislu, narastanje i bogaćenje knjižnog fonda, teklo je postepeno. Stručno uređenje po standardima UDK, započinje 1976. godine. Fond se u to vrijeme sastojao od oko 8000 knjižnih jedinica.
U vrijeme agresije na našu zemlju, 1992. – 1995. biblioteka je imala značajnu ulogu u što kvalitetnijem odvijanju nastavnog procesa u Ratnim školama sa područja Dobrinje i opštine Novo Sarajevo. Osim toga, pružala je dragocjenu duhovnu hranu za sve one koji su ostali u Sarajevu da ga odbrane.
Punih deset godina, od školske 1993./94. do 2003./04., u Biblioteci se odvijalo iznajmljivanje od 5. -7. 000 udžbenika iz ratnog i poslijeratnog perioda.
Veliki napredak u smislu osavremenjavanja rada dogodio se školske 1999./2000. godine, kada je instaliran “Upravljački program sa bazom podataka”. Biblioteka ŽŠC je tih poslijeratnih godina bila jedna od prvih, koja je uvela digitalnu tehniku u bibliotečko poslovanje.

Nova, značajna etapa u razvoju počinje školske 2002./2003. godine.Prostorija je generalno renovirana, postavljene su nove police i novi namještaj, savremenija kompjuterska oprema, poboljšano osvjetljenje i drugi uslovi za rad.
U saradnji sa Prvom bošnjačkom gimnazijom,a pod pokroviteljstvom Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine, iste godine instaliran je program PBiblioG 2002, kao organizacioni model povezivanja biblioteka u bibliotečki informacijski sistem.Virtuelna biblioteka u sistemu PBiblioG 2002 je zamišljena kao najsavremeniji način za automatizaciju bibliotečkih poslova i uzajamnu katalogizaciju putem Interneta. U sistem je do sada uključeno ukupno 28 biblioteka sa područja Federacije Bosne i Hercegovine.
Do svih informacija o načinu uvida u kataloge i korištenju knjižnog fonda uključenih biblioteka svi zainteresirani korisnici mogu se obratiti na adresu: http://pbibliog.co.ba
Sve podatke o fondu, kao i pregled kataloga prema različitim kriterijumima, korisnici mogu dobiti u Biblioteci.
Biblioteka ima priključak na Internet. Prilikom izrade seminarskog rada, ali u u ostalim oblicima nastave, učenici dobijaju dragocjene informacije i podake putem Interneta. Fond Biblioteke danas je bogat i sadrži oko 13 486 knjižnih jedinica iz različitih oblasti ljudskog iskustva i 3.302 naslova. Značajan dio fonda čini učenička lektira. Pod okriljem Biblioteke odvija se nabavka knjiga za darivanje učenika na kraju nastavne godine. Permanentno se odvija i akcija bogaćenja fonda darivanjem knjiga.
Pri Biblioteci djeluje bibliotečka sekcija, grupa “Mladi knjižnjičar”. Njeni članovi pomažu pri podjeli lektire, obradi novoprispjelih knjiga, opominjanju neredovnih korisnika, estetskom uređenju prostorije Biblioteke, te pripremi i postavci izložbe prilikom obilježavanja značajnuh datuma u životu Škole. Osim redovnih učenka, kojih kao upisanih članova ima oko 700, članovi su i mnogi učenici drugih škola, nastavno i nenastavno osoblje Škole, spoljni saradnici, vanredni učenici.
Prema kvadraturi prostorije u odnosu na broj učenika, obimu i vrsti knjižnog fonda iz pojedinih oblasti izraženog u procentima, načinu čuvanja knjižne i neknjižne građe, broju čitalačkih mjesta, (2 – 4) rasporedu rada, te stručnoj spremi uposlenog djelatnika, biblioteka Željezničkog školskog centra zadovoljava sve uslove, propisane Pedagoškim standardima i Zakonom o bibliotečkoj djelatnosti.

 Bibliotekom Željezničkog školskog centra Sarajevo rukovodi Jelić Davorka