33. SJEDNICA ELEKTRONSKA/TELEFONSKA ŠKOLSKOG ODBORA

1.       Usvajanje Zapisnika sa 32. sjednice Školskog odbora 2.   Razmatranje Odluke o pokretanju postupka javne nabavke „Distribucija električne energije“ 3.       Razmatranje Odluke o pokretanju postupka javne nabavke „Distribucija toplotne energije za …

32. SJEDNICA ŠKOLSKOG ODBORA

D N E V N I  R E D 1.       Usvajanje Zapisnika sa 31. sjednice Školskog odbora 2.       Informacija o imenovanju Bučo Mersihe u Školski odbor iz reda roditelja od …