RUKOVODNO OSOBLJE

DIREKTORICA:
AIDA TAHIROVIĆ dipl.ing.el.

STRUČNI SARADNICI:

Pedagog-psiholog:
BERMINKA HRELJA spec. traum. psihologije

Bibliotekar:
DAVORKA JELIĆ, dipl. komparativista i bibliotekar

Rukovalac nastavnom tehnikom-programer:
SAMIR ŠATROVIĆ, dipl.ing.saobr. i tk.

Socijalna radnica:
LEJLA REDŽIĆ ŠATROVIĆ, dipl.soc.radnica

Psiholog:
AZRA HALILOVIĆ,  dipl.psiholog

NASTAVNICI:

Abdulahović Zehrudina – Stručnoteorijska nastava – elektro struka
Ahmić Sinanović Dina-  Vjeronauka, Kultura Religija
Bajraktarević Alma-  Stručnoteorijska nastava – elektro struka

Bašić Adnan – Praktična nastava – elektro struka
Čebirić Edin-  Stručnoteorijska nastava – elektro struka
Čerkez Merhunisa-  Bosanski jezik i književnost

Dinar Damir-  Stručnoteorijska nastava – saobraćajna struka
Dinar Alma – Stručnoteorijska nastava – elektro struka

Hajder Irfan-  Stručnoteorijska nastava – mašinska struka
Hasagić Tarik  – Stručnoteorijska nastava – saobraćajna struka
Hasagić Merjema
Stručnoteorijska nastava – elektro struka
Hasić Aziz – domar
Ireiz Meliha-  Stručnoteorijska nastava – mašinska struka
Mašić Salema- Ekonomska grupa predmeta
Mešić Samir- Njemački jezik
Muminović Karić Elvira-  Historija
Muratović Amar – Tjelesni i zdravstveni odgoj
Muratović Muamer – Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava 
Pačariz Halil-  Praktična nastava – mašinska struka
Sahačić Samir – Sociologija

Sarić Indira-  Hemija
Selimović Semir – Saobraćajna geografija
Spahić Alma-  Informatika
Stovrag Krakonja Amela – Fizika
Šabanović Mersida-  Matematika
Šahović Nedim – Stručnoteorijska nastava – elektro struka
Šukalo Sabahudin-  Stručnoteorijska nastava – mašinska struka
Varupa Ismeta
Stručnoteorijska nastava – elektro struka
Zubčević Elzan-  Engleski jezik

ADMINISTRATIVNO – FINANSIJSKA SLUŽBA

Sekretar škole:
GADŽO ENISA, dipl.pravnik

Samostalni referent za plan i analizu:
HOLJAN EDINA, dipl. ecc.

Administrativni radnik:
Hebibović Selma

TEHNIČKO HIGIJENSKA SLUŽBA

ZAHIRAGIĆ ELVEDIN
BEĆA MEHMED
BUKVA SENAD
HERAC ZUMRA
OMANOVIĆ ARMIN
PUCE MUJO
MUJEZIN TEUFIK
ALIHODŽIĆ NISFETA
PAVIĆ EMIRA
LANDŽO SENAD
SIJAMIĆ MIRELA
DŽAFEROVIĆ AMRA