UPOSLENICI

RUKOVODNO OSOBLJE

DIREKTORICA:
AIDA TAHIROVIĆ dipl.ing.el.

STRUČNI SARADNICI:

Pedagog-psiholog:
BERMINKA HRELJA spec. traum. psihologije

Bibliotekar:
DAVORKA JELIĆ, dipl. komparativista i bibliotekar

Rukovalac nastavnom tehnikom-programer:
SAMIR ŠATROVIĆ, dipl.ing.saobr. i tk.

Socijalna radnica:
LEJLA REDŽIĆ ŠATROVIĆ, dipl.soc.radnica

NASTAVNICI:

Bajraktarević Alma-  Stručnoteorijska nastava – elektro struka
Božanović Petković Gordana – Stručnoteorijska nastava – mašinska struka
Boškailo Muamera – Stručnoteorijska nastava – elektro struka
Čebirić Edin-  Stručnoteorijska nastava – elektro struka
Čubela Emel-  Praktična nastava – elektro struka
Dinar Damir-  Stručnoteorijska nastava – saobraćajna struka
Fako Mediha-  Ekonomika i organizacija poslovanja, Osnove poduzetništva
Hajder Irfan-  Stručnoteorijska nastava – mašinska struka
Hasagić Tarik  – Stručnoteorijska nastava – saobraćajna struka
Halilović Elvis-  Praktična nastava – elektro struka
Ireiz Meliha-  Stručnoteorijska nastava – mašinska struka
Mašić Alma – Stručnoteorijska nastava – elektro struka
Mašić Salema- Ekonomska grupa predmeta
Mešić Samir- Njemački jezik
Muminović Karić Elvira-  Historija
Muratović Amar – Tjelesni i zdravstveni odgoj
Nekić – Suljagić Irma – Stručnoteorijska nastava – elektro struka
Pačariz Halil-  Praktična nastava – mašinska struka
Pribinja Šemso-  Praktična nastava – mašinska struka
Sadiković Mustafa-  Praktična nastava – mašinska struka
Sarić Indira-  Hemija
Salihović Semir-  Vjeronauka
Selimović Semir – Saobraćajna geografija
Spahić Alma-  Informatika
Stovrag Amela – Fizika
Šabanović Mersida-  Matematika
Šljivo Azra-  Bosanski jezik i književnost
Šukalo Sabahudin-  Stručnoteorijska nastava – mašinska struka
Ušanović Sehija-  Sociologija; Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava;Kultura religija
Zubčević Elzan-  Engleski jezik

ADMINISTRATIVNO – FINANSIJSKA SLUŽBA

Sekretar škole:
TAHMAZ SENKA, dipl.pravnik

Samostalni referent za plan i analizu:
NERMINA MUFTIĆ, dipl. ecc.

Administrativni radnik:
Hebibović Selma

TEHNIČKO HIGIJENSKA SLUŽBA

ZAHIRAGIĆ ELVEDIN
HASIĆ AZIZ
BRKOVIĆ SMAILA
DUSPER STANA
MEMIĆ JASMINA
BUKVA SENAD
HERAC ZUMRA
BUZA ALIJA
OMANOVIĆ ARMIN
PUCE MUJO
MUJEZIN TEUFIK
SKORUPAN RABIJA
BUJAK RAZIJA
ALIHODŽIĆ NISFETA