UPOSLENICI

RUKOVODNO OSOBLJE

DIREKTOR:
AIDA TAHIROVIĆ dipl.ing.el.

STRUČNI SARADNICI:

Pedagog-psiholog:
BERMINKA HRELJA spec. traum. psihologije

Bibliotekar:
DAVORKA JELIĆ

Rukovalac nastavnom tehnikom-programer:
SAMIR ŠATROVIĆ, dipl.ing.saobr. i tk.

Socijalna radnica:
LEJLA REDŽIĆ ŠATROVIĆ, dipl.soc.radnica

NASTAVNICI:

Avdagić Lejla-  Engleski jezik
Bajraktarević Alma-  Stručnoteorijska nastava – elektro struka
Bejtić Hajrudin-  Stručnoteorijska nastava – saobraćajna struka
Čebirić Edin-  Stručnoteorijska nastava – elektro struka
Čubela Emel-  Praktična nastava – elektro struka
Dinar Damir-  Stručnoteorijska nastava – saobraćajna struka
Fako Mediha-  Ekonomika i organizacija poslovanja, Osnove poduzetništva
Hairlić Kazazović Suada – Tjelesni i zdravstveni odgoj
Hajder Irfan-  Stručnoteorijska nastava – mašinska struka
Halilović Elvis-  Praktična nastava – elektro struka
Hrnjić Lejla –  Stručnoteorijska nastava – elektro struka
Ireiz Meliha-  Stručnoteorijska nastava – mašinska struka
Kunovac Melisa – Stručnoteorijska nastava – elektro struka
Mašić Alma – Stručnoteorijska nastava – elektro struka
Mašić Salema- Ekonomska grupa predmeta
Mekić Nedžad-  Tjelesni i zdravstveni odgoj
Mešić Samir- Njemački jezik
Muminović Karić Elvira-  Historija
Muratović Amar – Tjelesni i zdravstveni odgoj (zamjena – bolovanje)
Okić Selver – Matematika
Pačariz Halil-  Praktična nastava – mašinska struka
Pribinja Šemso-  Praktična nastava – mašinska struka
Sadiković Mustafa-  Praktična nastava – mašinska struka
Sarić Indira-  Hemija
Salihović Semir-  Vjeronauka
Selimović Semir – Saobraćajna geografija
Spahić Alma-  Informatika
Stovrag Amela – Fizika
Šabanović Mersida-  Matematika
Šljivo Azra-  Bosanski jezik i književnost
Šukalo Sabahudin-  Stručnoteorijska nastava – mašinska struka
Ušanović Sehija-  Sociologija; Građansko obrazovanje/Demokratija i ljudska prava;Kultura religija
Zaimović Nudžejma – Bosanski jezik i književnost
Zubčević Elzan-  Engleski jezik

ADMINISTRATIVNO – FINANSIJSKA SLUŽBA

Sekretar škole:
TAHMAZ SENKA, dipl.pravnik

Samostalni referent za plan i analizu:
NERMINA MUFTIĆ, dipl. ecc.

Administrativni radnik:
Hebibović Selma

TEHNIČKO HIGIJENSKA SLUŽBA

ZAHIRAGIĆ ELVEDIN
HASIĆ AZIZ
BRKOVIĆ SMAILA
DUSPER STANA
MEMIĆ JASMINA
BUKVA SENAD
HERAC ZUMRA
BUZA ALIJA
OMANOVIĆ ARMIN
PUCE MUJO
MUJEZIN TEUFIK
SKORUPAN RABIJA
BUJAK RAZIJA