VIJEĆE UČENIKA ŠKOLSKA 2022. – 2023. godina

ODJELJENJEODJELJENSKI STARJEŠINAPREZIME I IME UČENIKA
1 EMAŠIĆ ALMAĆATIĆ AHMED
1 ESSPAHIĆ ALMABUČO HARIS
1 MSIREIZ MELIHAJAKUPOVIĆ BENJAMIN
2 ESMUMINOVIĆ KARIĆ ELVIRAADEMOVIĆ ADNA
2 MESMAŠIĆ SALEMAUZUNOVIĆ DŽEJLA
3 E1BAJRAKTAREVIĆ ALMAMUMINOVIĆ ERMIN
3 ESMURATOVIĆ AMARIBRAHIMOVIĆ TARIK
3 MHAJDER IRFANSULJEVIĆ AMIR
3 MSŠUKALO SABAHUDINPARNICA DENISA
4 SŠABANOVIĆ MERSIDARIZVANOVIĆ AMINA

Predsjednica Vijeća učenika je Ademović Adna 2 ES.
Podpredsjednik je Bučo Haris 1 ES.
Sekretar je Parnica Denisa 3 ES.
Koordinator za Vijeće učenika je Jelić Davorka.