Vijeće učenika

Odjeljenje  Odjelj.starješina Ime i prezime učenika za Viječe učenika
IE Pirija Azra Lučkin Merisa
IS Džinović Mersid Tabak Vildana
IM Ireiz Meliha Prašović Almin
IIE1 Mekić Nedžad. Rahmanović Sadin
IIE2 Šukalo Sabahudin Zelić Adrian
IIE3 Bešlagić Jašarević Aida Hekalo Džihad
IIM Pribinja Šemso Sirar Ajdin
IIS1 Avdagić Lejla Čaušević Esma
IIIE1 Šabanović Mersida Hodžić Dženan
IIIE2 Ireiz Meliha Gašić Anid
IIIE3 Šljivo Azra Mujanović Emanullah
IIIM Ušanović Sehija Dedajić Mušan
IIIS1 Bjetić Hajrudin Osmanković Vedad
IIIS2 Dinar Damir Pirić Elma
IVE1 Bajraktarević Alma Fazlagić Faris
IVS1 Hajder Irfan Smajević Hamza

U prvom polugodištu školske 2016./2017. godine Vijeće učenika Željezničkog školskog centra je sačinjavao po jedan predstavnik iz odjeljenja .

Sastanci Vijeća učenika održali su se po predviđenom planu. Aktivnosti Vijeća učenika su se odvijale unutar škole kao i izvan škole.
Provedeni su izbori za predsjednika/cu, zamjenika/cu predsjednika i sekretara Vijeća učenika.

Izabrani su: Fazlagić Faris Ive1 – predsjednik,

Gašić Anid IIIe2 – zamjenica predsjednika i

Lučkin Merisa Ie1 – sekretar.

Učenici najviše vremena posvetili humanitarnim aktivnostima i aktivnostima unutar Centra. Na sastancima se najviše pričalo o tekućim problemima i planovima za daljni rad Vijeća.

Predsjednica Vijeća učenika naše škole je aktivni član kantonalnog Vijeća učenika.

Aktivnosti:

  • Učestvovanje na treningu za izgradnju kapaciteta vijeća učenika
  • Učešće na sastancima Mreže vijeća učenika Kantona Sarajevo
  • Dan srednjoškolaca (17. 11.)
  • Učestvovanje u priredbi povodom Dana državnosti
  • Posjeta Salonu knjige
  • Učestvovanje na konferenciji Vaša(r) ideja
  • Humanitarna akcija „Jedno dijete-jedan slatkiš“ gdje se prikupilo nekoliko kilograma slatkiša. Akcija je bila pravljenje paketića za djecu iz socijalno ugroženi porodica. (decembar)