Vanredni

RASPORED POLAGANJA ISPITA ZA VANREDNE KANDIDATE U JANUARSKO/FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2020./2021.

RASPORED POLAGANJA MATURSKIH I MAJSTORSKIH ISPITA U JANUARSKO/FEBRUARSKOM ISPITNOM ROKU ŠKOLSKE 2020./2021. GODINE


RASPORED INSTRUKTIVNO-KONSULTATIVNE NASTAVE ZA VANREDNE UČENIKE U JANUARSKO/FEBRUARSKOM ISPITNOM ROK ŠKOLSKE 2020./2021. GODINE možete pogledati ovdje.

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju („ Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 30/19) i člana 154. Pravila Željezničkog školskog centra Sarajevo Školski odbor na petnaestoj telefonskoj sjednici održanoj dana 18. 08.2020. godine donosi Odluku, kojom se raspisuje konkurs za upis vanrednih učenika u školskoj 2020/2021. godini u JU Željeznički školski centar Sarajevo.
Upis vanrednih učenika vršit će se za sljedeća zanimanja:

Željeznička tehnička škola IV stepen
• tehničar željezničkog saobraćaja,
• tehničar vuče-mašinovođa,
• tehničar tehničko-kolske djelatnosti,
• željeznički građevinski tehničar
• tehničar za logistiku i špediciju.
Željeznička stručna škola III stepen
• mašinovođa manevre,
• saobraćajno-transportni operater,
• rukovalac mašina za pružne radove.
II stepen
• čuvar pruge,
• pomoćnik mašinovođe,
• saobraćajno-transportni manipulant.
Elektrotehnička škola IV stepen
• elektrotehničar elektronike,
• elektrotehničar energetike,
• elektrotehničar signalno-sigurnosnih postrojenja.
• tehničar mehatronike (GTZ),
Elektrotehnička stručna škola III stepen
• elektromehaničar šinskih vozila i postrojenja,
• elektroničar telekomunikacija,
• elektroničar signalno-sigurnosnih postrojenja.
• elektroenergetičar.

V stepen
• elektroničar telekomunikacija-majstor,
• elektromehaničar šinskih vozila i postrojenja-majstor,
• elektroenergetičar elektroenergetskih postrojenja- majstor.
• elektroničar signalno-siguronosnih postrojenja-majstor.

Mašinska tehnička škola IV stepen
• tehničar hidraulike i pneumatike.
Mašinska stručna škola III stepen
• bravar,
• metalostrugar,
• zavarivač,
• mehaničar hidraulike i pneumatike,
• mehaničar šinskih vozila,
• limar,
• autolimar,
• automehaničar,
V stepen
• bravar-majstor,
• metalostrugar-majstor,
• zavarivač-majstor,
• mehaničar hidraulike i pneumatike-majstor,
• mehaničar šinskih vozila-majstor,
• limar-majstor,
• autolimar-majstor.

Prijem zahtjeva i upis vanrednih učenika za školsku 2020/2021. godinu za polaganje razreda u cjelini vršit će se u vremenu od 01. septembra do 30. septembra 2020. godine. Za vanredne učenike Škola će organizovati instruktivno-konsultativnu nastavu.
Uz zahtjev za upis ( dobije se u školi ) kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije:
1. svjedodžbe o završenim razredima prethodne škole;
2. izvod iz matične knjige rođenih;
3. za V stepen – majstor, diplomu o zavšenoj školi, rodni list i uvjerenje o radnom iskustvu od najmanje dvije godine u struci.
Zahtjeve za upis sa potrebnim dokumentima dostaviti lično u Sekretarijat škole svakog
radnog dana. Sve informacije na tel. 033/722-942, 033/722-944 i 033/722-946.