Broj: 06- 1730-1/23

Sarajevo, 30.08.2023. godine

Na osnovu člana 143. Zakona o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“ broj: 23/17, 30/19, 33/21) i  člana 154. Pravila JU Željeznički školski centar Sarajevo, Školski odbor JU Željeznički školski centar Sarajevo raspisuje

KONKURS  ZA UPIS VANREDNIH UČENIKA U ŠKOLSKOJ 2023/2024. GODINI

Upis vanrednih učenika vršit će se za sljedeća zanimanja:

Željeznička tehnička škola
IV stepen

 • tehničar željezničkog saobraćaja,
 • tehničar vuče-mašinovođa,
 • tehničar tehničko-kolske djelatnosti,
 • željeznički građevinski tehničar
 • tehničar za logistiku i špediciju.

Željeznička stručna škola
III stepen

 • mašinovođa manevre,
 • saobraćajno-transportni operater,
 • rukovalac mašina za pružne radove.
II stepen* čuvar pruge,
* pomoćnik mašinovođe,
* saobraćajno-transportni manipulant.
* pružni radnik

V stepen

 • željeznički građevinski poslovođa 
 • tehničar željezničkog saobraćaja – specijalist,
 • tehničar vuče – specijalist,
 • tehničar tehničko-kolske djelatnosti – specijalist,
 • Rukovalac mašina za pružne radove – majstor

elektrotehnička škola
IV stepen

 • elektrotehničar elektronike,
 • elektrotehničar energetike,
 • elektrotehničar signalno-sigurnosnih postrojenja.
 • tehničar mehatronike (GTZ),

elektrotehnička stručna škola
III stepen

 • elektromehaničar šinskih vozila i postrojenja,
 • elektroničar telekomunikacija,
 • elektroničar signalno-sigurnosnih postrojenja,
 • elektroenergetičar

V stepen

 • elektroničar telekomunikacija-majstor,
 • elektromehaničar šinskih vozila i postrojenja-majstor,
 • elektroenergetičar elektroenergetskih postrojenja- majstor.
 • elektroničar signalno-siguronosnih postrojenja-majstor.

mašinska tehnička škola
IV stepen

 • tehničar hidraulike i pneumatike.

mašinska stručna škola
III stepen

 • bravar,
 • metalostrugar,
 • zavarivač,
 • mehaničar hidraulike i pneumatike,
 • mehaničar šinskih vozila,
 • limar,
 • autolimar,
 • automehaničar,

V stepen

 • bravar-majstor,
 • metalostrugar-majstor,
 • zavarivač-majstor,
 • mehaničar hidraulike i pneumatike-majstor,
 • mehaničar šinskih vozila-majstor,
 • limar-majstor,
 • autolimar-majstor.

Prijem zahtjeva i upis vanrednih učenika za školsku 2023/2024. godinu za polaganje razreda vršit će se u vremenu od 01. septembra do 30. septembra 2023. godine.

Za vanredne učenike Škola će organizovati instruktivno-konsultativnu nastavu.

Uz zahtjev za upis ( dobije se u školi )  kandidati su dužni da dostave ovjerene kopije:

 1. svjedodžbe o završenim razredima prethodne škole;
 2. izvod iz matične knjige rođenih;
 3. za V stepen – majstor,  diplomu o zavšenoj školi, rodni list i uvjerenje o radnom iskustvu od najmanje dvije  godine u struci.

Zahtjeve za upis sa potrebnim dokumentima dostaviti lično na protokol  škole svakog radnog dana.

Sve informacije na tel. 033/722-944  i  033/722-940.