TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU

OBRAZOVNI SEKTOR NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJA Saobraćaj i logistika Tehničar za logistiku i špediciju Četiri godine CILJ OBRAZOVNOG PROGRAMA:Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stajališta za osobni razvoj i daljnje …

ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONIKE

OBRAZOVNI SEKTOR: NAZIV ZANIMANJA: TRAJANJE OBRAZOVANJA:Elektrotehnika Elektrotehničar elektronike Četiri godine Stručne kvalifikacije: Opis poslova Tehničari elektronike rade na sastavljanju i održavanju elektroničke i telekomunikacijske opreme. Mobiteli, računari, telefonske centrale i …

ELEKTRONIČAR TELEKOMUNIKACIJA

OBRAZOVNI SEKTOR NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJAElektrotehnika Elektroničar telekomunikacija Tri godine Stručne kvalifikacije: poznaje osnovnu strukturu komunikacionih sistema; vlada znanjima iz područja radiotehnike i televizijske tehnike; poznaje principe digitalne obrade i …

ELEKTROENERGETIČAR

OBRAZOVNI SEKTOR NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJAElektrotehnika Elektroenergetičar Tri godine Stručne kvalifikacije: posjeduje teorijska i praktična znanja iz osnova elektrotehnike; poznaje elektrotehničke materijale, električne i elektronske komponente i sklopove; izvodi elektromonterske …

ELEKTRONIČAR SIGNALNO – SIGURNOSNIH POSTROJENJA

OBRAZOVNI SEKTOR NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJAElektrotehnika Elektroničar signalno-sigurnosnih Tri godine postrojenja Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola Stručne kvalifikacije: poznaje elektrotehničke materijale, električne i elektronske komponente i sklopove, poznaje osnovna …

ZAVARIVAČ, BRAVAR, AUTOLIMAR

OBRAZOVNI SEKTOR NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJAMašinstvo Zavarivač Tri godine Stručne kvalifikacije:– planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;– racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;– posjeduje odgovarajuća …

MEHANIČAR HIDRAULIKE I PNEUMATIKE

OBRAZOVNI SEKTOR NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJAMašinstvo Mehaničar hidraulike i pneumatike Tri godine Stručne kvalifikacije: – vrši pregled, montažu i opravku hidrauličkih i pneumatskih sistema;– vrši pregled, montažu i opravku hidrauličkih …

DOBROVOLJNI DAVAOCI KRVI

U saradnji sa Zavodom za transfuzijsku medicine Federacije Bosne i Hercegovine učenici naše škole se mogu ponositi činjenicom da sa pravom možemo reći da smo škola humanih ljudi. Naši učenici …

PROBUDI, POKRENI, PROMIJENI

Povodom 16 dana aktivizma, TPO Fondacija, partner naše škole na projektu ”škola svjetskog ETOS-a”, upriličila je program u okviru kojeg je održana promocija publikacija TPO Fondacije iz oblasti prevencije i …