TEHNIČAR ZA LOGISTIKU I ŠPEDICIJU

OBRAZOVNI SEKTOR NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJA
Saobraćaj i logistika Tehničar za logistiku i špediciju Četiri godine

CILJ OBRAZOVNOG PROGRAMA:
Osim općih ciljeva, znanja, vještina i stajališta za osobni razvoj i daljnje učenje, obrazovni program učenicima omogućuje sticanje praktičnih i teorijskih znanja i vještina za obavljanje poslova tehničara za logistiku i špediciju:

  • sticanje sposobnosti za organizaciju prevoza po pojedinim granama saobraćaja;
  • sticanje sposobnosti za optimalno korištenje prevoznih jedinica tokom prevoza;
  • sticanje znanja za poslove osiguranja robe u prevozu;
  • sticanje znanja za pripremu dokumenata i robe za carinjenje i carinski postupak;
  • sticanje znanja za poslove skladištenja i skladišnoga poslovanja;
  • sticanje znanja za obavljanje konsignacijskih, sajamskih, agencijskih i posebnih poslova;
  • razvijanje sposobnosti brzoga i tačnog planiranja i izvršenja prevoza robe;
  • tokom obrazovanja treba jačati odgojnu komponentu, naučiti raditi na siguran način i sticati radne navike.

STANDARD ZANIMANJA
Stručne kompetencije:
– posjeduje odgovarajuća znanja iz informatike koja primjenjuje za pronalaženje podataka važnih za organizaciju i rad;
– raspolaže odgovarajućim znanjima potrebnim za organizovanje prevoza pošiljaka cestom, željeznicom, zrakom, morem i
rijekom;
– poznaje tehnologiju izdavanja i pribavljanja transportne dokumentacije;
– poznaje tehnologiju rukovanja robom;
– poznaje tehnologiju preuzimanja i distribucije pošiljaka;
– posjeduje znanja za sklapanje ugovora o osiguranju tereta, utovaru i istovaru tereta, uskladištenju robe;
– posjeduje znanja za obavljanje poslova kontrole robe, sajamskih poslova, konsignacijskih poslova, agencijskih poslova;
– posjeduje znanja za organizaciju prevoza živih životinja, lakopokvarljive robe i opasnih tereta;
– posjeduje znanja za zastupanje nalogodavca prema trećim osobama i u slučaju havarije;
– poznaje tehničke, tehnološke i eksploatacijske karakteristike prevoznih sredstava koja se koriste za obavljanje djelatnosti;
– zna izdavati garantna pisma, potvrde i druge dokumente;
– zna izraditi kalkulaciju, obaviti obračun za izvršene usluge, kontrolisati ispravnost dokumenata te izvršiti kontrolu obračuna i
naplate prevoznih troškova i carine.

 Opis stručnog standarda

Glavna svrha Ključni poslovi

Organizovati logističke
usluge, otpremu i dopremu robe

– sposoban je izabrati i sam interpretirati    potrebne informacije (uputstva o radu);
– zna promovisati špediterske usluge;
– zna obraditi upit i dati ponudu;
– zna sklopiti ugovor s nalogodavcem;
– zna davati stručne savjete i informacije.

Organizacija prevoza robe

– zna izabrati prevozni put i način prevoza;
– zna izdavati i pribavljati transportnu dokumentaciju;
– sposoban je pratiti tok prevoza;
– sposoban je organizovati distribuciju robe.

Organizacija carinjenja robe

– sposoban je pribaviti i obraditi  dokumente za carinjenje robe;
– sposoban je zastupati nalogodavca u    carinskome postupku;
– zna naplatiti carinski dug

Organizacija osiguranja robe

– zna zaključiti ugovor o osiguranju;
– sposoban je zastupati nalogodavca u slučaju štete.

Organizacija poslova

kontrole robe

– sposoban je posredovati pri kontroli  inspekcijskih službi;
– sposoban je organizovati kontrolu  količine i kvalitete robe.

Organizacija skladištenja i

rukovanja robom

– sposoban je organizovati skladištenje robe;
– sposoban je organizovati poslove rukovanja s robom.

Organizacija agencijskih

poslova
– sposoban je zastupati brodara;
– sposoban je zastupati prevoznika u  drumskom prevozu;
– sposoban je zastupati prevoznika u  vazdušnom saobraćaju.

Praćenje i primjenjivanjepropisa i pravila

– sposoban je pratiti i primjenjivati  propise i pravila u međunarodnoj trgovini  i prevozu;
– sposoban je pratiti i primjenjivati propise  i pravila u finansijskome poslovanju;
– sposoban je izvršavati administrativne  poslove.
Primjenjivanje mjera zaštite na radu, očuvanje  zdravlja i okoliša – zna propise zaštite na radu, očuvanja  zdravlja i okoliša;

– poznaje i zna koristiti sredstva za  zaštitu okoliša.

VAŽNO: U sva 4 razreda obavezna  su dva strana jezika.

Redni broj

Nastavni predmeti 1. razred

Sedmični fond sati

Redni broj

Nastavni predmeti 2. razred

Sedmični fond sati

1

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 1 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

2

2

Prvi strani jezik*

2

2

Prvi strani jezik

2

3

Drugi strani jezik*

2

3

Drugi strani jezik*

2

4

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

4

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

5

Matematika

4

5

Matematika

4

6

Historija

2

6

Historija

2

7

Fizika

2

7

Fizika

2

8

Informatika

2

8

Informatika

2

9

Geografija

2

9

Geografija

2

10

Hemija

2

10

Skladišno poslovanje

3

11

Osnove saobraćaja i transporta

2

11

Finansijsko poslovanje

2

12

Poznavanje robe

2

12

Transportno pravo

2

13

Terminali i mehanizacija

3

13

Organizacija prevoza tereta

2

14

Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)

1

14

Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)

1

UKUPNO

30

UKUPNO

30

Redni broj

Nastavni predmeti 3. razred

Sedmični fond sati

Redni broj

Nastavni predmeti 4. razred

Sedmični fond sati

1

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

2

1

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

2

2

Prvi strani jezik*

2

2

Prvi strani jezik*

2

3

Drugi strani jezik*

2

3

Drugi strani jezik*

2

4

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

4

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

5

Matematika

3

5

Matematika

3

6

Građansko obrazovanje/ Demokratija i ljudska prava

2

6

Sociologija

2

7

Organizacija prevoza tereta

3

7

Špedicija

3

8

Ekonomika saobraćaja

2

8

Logistika

2

9

Poslovne komunikacije

2

9

Osiguranje u prevozu

2

10

Međunarodno poslovanje

2

10

Agencijski poslovi

3

11

Špedicija

2

11

Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)

1

12

Logistika

2

12

Praktična nastava

6

13 Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)

1

14

Praktična nastava

3

 

UKUPNO

30

 

UKUPNO

30