ELEKTRONIČAR TELEKOMUNIKACIJA

OBRAZOVNI SEKTOR NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJA
Elektrotehnika Elektroničar telekomunikacija Tri godine

Stručne kvalifikacije:

  • poznaje osnovnu strukturu komunikacionih sistema;
  • vlada znanjima iz područja radiotehnike i televizijske tehnike;
  • poznaje principe digitalne obrade i prijenosa signala;
  • poznaje satelitske telekomunikacije;
  • poznaje karakteristike GSM, ISDN, GPS, GPRS;
  • poznaje radiorelejne sisteme i pristupne mreže;
  • vlada računarskim sistemima;
  • koristi znanja iz digitalne, analogne i mjerne tehnike;
  • vlada naprednim vještinama potrebnim za administriranje FCP/IP mreže;
  • vlada praktičnim znanjima o PC hardveru, hardverskim i softverskim karakteristikama računarskih mreža, instalacijama i održavanju telekomunikacione opreme i komunikacionih uređaja.

Opis poslova

Elektroničari telekomunikacija treba da poznaju osnovnu strukturu komunikacionih sistema, vladaju znanjima iz područja radiotehnike i televizijske tehnike, poznaju principe digitalne obrade i prijenosa signala, poznaju satelitske telekomunikacije, poznaju karakteristike GSM, ISDN, GPS, GPRS, poznaju radiorelejne sisteme i pristupne mreže, vladaju računarskim sistemima, koriste znanja iz digitalne, analogne i mjerne tehnike, vladaju naprednim vještinama potrebnim za administriranje FCP/IP mreže, vladaju praktičnim znanjima o PC hardveru, hardverskim i softverskim karakteristikama računarskih mreža, instalacijama i održavanju telekomunikacione opreme i komotacionih uređaja.

Da bi mogli uspješno raditi, moraju poznavati načela rada elektroničkih mjernih instrumenata, postupke obrade materijala i komponenata, djelovanje spojeva, sastavnih dijelova i mehanizama koji se primjenjuju u elektroničkim uređajima. Trebaju poznavati elektroničke komponente i digitalnu elektroniku. Prilikom rutinskog servisa oni instaliraju, testiraju i popravljaju opremu, kako bi provjerili da li ispravno funkcionira. Vode detaljne bilješke o svakom dijelu opreme, kako bi bili evidentirani podaci o popravcima i problemima.

Kada nastane kvar na elektroničkoj opremi, prvo trebaju proučiti način rada opreme. Zatim provjeravaju uobičajene uzroke kvarova, kao što su gubitak veza ili oštećenje na komponentama.

Radni uslovi

U poslu se ne mogu izbjeći neugodni položaji tijela. Podižu i spuštaju aparate s kojima rade, puno se saginju, kleče, a i podvlače se ispod opreme. U industriji rade smjenski, a pogoni u kojima rade mogu biti bučni, nečisti i slabo prozračeni. Konzultiraju ih u slučaju kvara na elektroničkoj opremi. Elektroničari telekomunikacija rade često i na visini. Moraju se spremno odazvati pozivu klijenata. Dio vremena provode na terenu i na putovanju.

Moraju slijediti mjere zaštite na radu, kako bi izbjegli manje opekotine i ozljede.

Poželjne osobine, osposobljavanje, zapošljavanje i napredovanje

Trebaju biti fizički i psihički zdrave osobe. Zbog rada s raznobojnim i sitnim dijelovima opreme, za elektroničare telekomunikacija nužan je uvjet dobar vid na blizinu i sposobnost razlikovanja osnovnih boja. Moraju imati spretnost ruku i prstiju te dobru koordinacija pokreta s vidnim podacima. Sposobnost da se brzo i tačno utvrdi kvar jedna je od najvažnijih sposobnosti u ovom zanimanju. Moraju imati i sposobnost rješavanja tehničkih problema kao i sklonost preciznom radu.

Osposobljavanje za zanimanje električara odvija se u srednjim stručnim školama i traje tri godine. Budući da zanimanje elektroničar telekomunikacija nije moguće izučiti pretežno praktičnim pristupom, za razliku od jednostavnijih zanatskih zanimanja, naglasak je na znanju. Prije izbora škole za takvo zanimanje treba imati na umu da određen broj upisanih učenika ne uspijeva završiti školovanje.

Oni koji rade u ovom zanimanju rade najprije kao pomoćnici. Postoje relativno dobre mogućnosti zarade. Iako zarada vlasnika servisa zavisi o obimu posla, pomoćnici su najčešće plaćeni fiksnom plaćom ili po satu. Nakon tri godine rada i položenog majstorskog ispita mogu otvoriti vlastiti servis.

Srodna zanimanja

Zanimanju elektroničara telekomunikacija prema opisu posla i načinu osposobljavanja srodna su zanimanja instalatera, preciznog mehaničara, te elektromehaničara, elektrotehni-čara i tehničara za računarstvo.

Redni broj

Nastavni predmeti 1. razred

Sedmični fond sati

Redni broj

Nastavni predmeti 2. razred

Sedmični fond sati

1

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 1 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

2

2

Strani jezik

2

2

Strani jezik

2

3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

4

Matematika

24

Matematika

2

5

Historija

2

5Ekonomika i organizacija poslovanja

2

6

Fizika

26Osnove elektrotehnke

2

7

Informatika

2

7

Elektronika

3

8

Hemija

2

8

Električna mjerenja

2

9

Osnove elektrotehnike

4

9

Komunikaciona tehnika

3

10

Elektroenergetika

2

10

Komunikacioni vodovi2

11

Tehničko crtanje2

11

Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)1
12

Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)

1

12Praktična nastava6
13Praktična nastava6

UKUPNO

29

UKUPNO

29

Redni broj

Nastavni predmeti 3. razred

Sedmični fond sati

1

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2

2

Strani jezik

2

3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

4

Matematika

2
5

Građansko obrazovanje/ Demokratija i ljudska prava

2

6

Elektronika

2

7

Primopredajna tehnika

3

8

Komunikaciona tehnika

3

9

Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)1

10

Praktična nastava

12

UKUPNO

33