PROBUDI, POKRENI, PROMIJENI

Povodom 16 dana aktivizma, TPO Fondacija, partner naše škole na
projektu ”škola svjetskog ETOS-a”,
upriličila je program u okviru kojeg je održana promocija publikacija
TPO Fondacije iz oblasti prevencije i smanjenja vršnjačkog
i rodno-zasnovanog nasilja, kao i izložba učeničkih strip
radova sa konkursa za mlade pod
nazivom PROBUDI, POKRENI, PROMIJENI!
u kojoj su učešće uzeli učenici osnovnih, srednjih škola te studenti
na nivou cijele BiH.
Učenici naše škola sa bibliotekarkom Jelić Davorkom,
takodjer su uzeli učešće u pomenutom programu,
a Semir Salihović, profesor naše škole je
bio član žirija za ocjenjivanje učeničkih radova.
Program je održan 11.12.2017. godine u 11:00 sati u
prostorijama Jevrejske zajednice Bosne i Hercegovine.