ELEKTROTEHNIČAR ELEKTRONIKE

OBRAZOVNI SEKTOR: NAZIV ZANIMANJA: TRAJANJE OBRAZOVANJA:
Elektrotehnika Elektrotehničar elektronike Četiri godine

Stručne kvalifikacije:

  • vrši projektiranje elektronskih sklopova i uređaja;
  • vrši detekciju i dijagnostiku kvara;
  • vrši montažu, podešavanje i održavanje elektronskih sklopova i uređaja;
  • posjeduje osnovna znanja o električnim mašinama i uređajima u automatskim sistemima i elektromotornim pogonima;
  • poznaje osnovne zakone upravljanja i regulacije sistema automatskog upravljanja i elektromotornog pogona;
  • vrši mjerenja, kontrolu i testiranje elektronskih sklopova i uređaja;
  • koristi računar u sistemima automatskog upravljanja i posjeduje osnovna znanja programiranja i upravljanja mikrokontrolorima, numerički upravljanim (CNC) I programabilnim logičkim kontrolorima (PLC Programmable Logic Controllers);
  • vrši akviziciju (prikupljanje i obradu) mjernih podataka pomoću računara i programabilnih logičkih kontrolora (PLC Programmable Logic Controllers);
  • koristi znanja iz analogne, digitalne i računarske tehnike obrade i prijenosa signala.

Opis poslova

Tehničari elektronike rade na sastavljanju i održavanju elektroničke i telekomunikacijske opreme. Mobiteli, računari, telefonske centrale i druga elektronička oprema za njih nisu nepoznanica. Tehničari elektronike vrše projektiranje elektronskih sklopova i uređaja, vrše detekciju i dijagnostiku kvara, vrše montažu, podešavanje i održavanje elektronskih sklopova i raznih elektronskih uređaja i posjeduju osnovna znanja o električnim mašinama i uređajima u automatskim sistemima i elektromotornim pogonima.

Oni održavaju i postavljene uređaje te otklanjaju moguće kvarove. Rade i nadgledaju obilježavanje instalacija, postavljanje cijevi i vodova, ugradnju razvodnih ormara, priključnih elemenata, električnih uređaja i elektroopreme.

Vrsta poslova koje obavljaju zavisi o mjestu zapošljavanja. Ako su zaposleni u uredima i preduzećima projektiraju i podešavaju električnu opremu. Njihove kolege koji rade u industrijskim postrojenjima, osim što rade na postavljanju i održavanju električne opreme, sudjeluju u održavanju i popravcima različitih vrsta motora. Kada rade na složenim uređajima, u industrijskim pogonima, sarađuju s inženjerima, elektromehaničarima i tehničarima različitih profila. Bitan dio posla tehničara elektronike sastoji se od preventivnog održavanja električne opreme. Samostalno zamjenjuju dijelove električne opreme: sklopke, električne provodnike i električne komponente.

Pošto opaze da rad na električnim instalacijama može biti opasan, o tom izvještavaju upravu. U slučaju takve opasnosti trebaju biti osposobljeni da samostalno instaliraju novu opremu.

Radni uslovi

Uvjeti rada uglavnom zavise o mjestu zapošljavanja. Tehničari elektronike često rade u neugodnim položajima, od kojih je najzastupljenije stajanje. Zbog mogućih ozljeda na radu vrlo je važno poznavati i primjenjivati mjere zaštite na radu.

Poželjne osobine, osposobljavanje, napredovanje i zapošljavanje

Tehničari elektronike treba da su dobra zdravlja, bar prosječne tjelesne snage i prosječne tjelesne izdržljivosti. Trebaju imati dobar vid. Zbog naglašena rada ruku i prstiju, zahtijeva se bar prosječna ručna spretnost i spretnost prstiju te dobra usklađenost pokreta s vidnim podacima.

Od psiholoških osobina poželjna je sabranost i preciznost u radu, te opreznost zbog primjene mjera zaštite na radu.

Tehničari elektronike se osposobljavaju u četverogodišnjim srednjim tehničkim školama.

Posljednjih godina bilježi se nagli porast privlačnosti ovih zanimanja, pa time i porast interesa za zvanje tehničar elektronike, čime se podiže bodovni prag za upis u zanimanje.

Osim što solidnijih ocjena, potrebno je preispitati vlastitu motivaciju za izbor zanimanja.

Dosadašnja iskustva pokazuju da stanovit broj učenika ne uspijeva završiti školovanje. Kad završe školu, stječu stručni naziv tehničar elektronike.

Primanja (zarada) tehničara elektronike zaposlenih u preduzećima zavisi o poslovanju preduzeća.

Srodna zanimanja

Poslovi i način osposobljavanja tehničara elektronike bliski su poslovima i načinu osposobljavanja elektromehaničara, elektroničara-mehaničara i autoelektričara.

Redni broj

Nastavni predmeti 1. razred

Sedmični fond sati

Redni broj

Nastavni predmeti 2. razred

Sedmični fond sati

1

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 1 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

2

2

Strani jezik

2

2

Strani jezik

2

3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

4

Matematika

4

4

Matematika

4

5

Historija

2

5Fizika

2

6

Fizika

36Informatika

2

7

Informatika

2

7

Osnove elektrotehnke

4

8

Hemija sa elektrotehničkim materijalima

2

8

Elektronika

4

9

Osnove elektrotehnike

4

9

Električna mjerenja

2

10

Tehničko crtanje

2

10

Osnove komunikacija2

11

Osnove elektroenergetike2

11

Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)1
12

Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)

1

12Laboratorijski rad4
13Laboratorijski rad2

UKUPNO

29

UKUPNO

30

Redni broj

Nastavni predmeti 3. razred

Sedmični fond sati

Redni broj

Nastavni predmeti 4. razred

Sedmični fond sati

1

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 1 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

2

2

Strani jezik

2

2

Strani jezik

2

4

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

4

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

5

Matematika

3

5

Matematika

3

6

Građansko obrazovanje/ Demokratija i ljudska prava

2

6

Sociologija

2

7

Elektronika

2

7

Elektronska mjerenja

2

8

Računarstvo

2

8

Električna kola

2

9

Impulsna i digitalna elektronika

3

9

Mikroelektronika

2

10

Električna kola

2

10

Digitalne telekomunikacije

3

11

Telekomunikacije

3

11

Radiotehnika

3

12

Visokofrekventna tehnika

2

12

Televizijska tehnika

3

13

Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)

1

13

Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)

1

14Laboratorijski rad

4

Laboratorijski rad4

UKUPNO

30

UKUPNO

30