GOOGLE CLASSROOM

Od aprila 2017/18. godine, Google učionica je dostupna svim našim učenicima i profesorima. Pored toga omogućeni su i ostali Google servisi: 

– Alati za komunikaciju (Gmail, Hangouts, Calendar, Google+, Disk Drive, Doc),
–  Pohranjivanje podataka ( Drive)
–  Alati za saradnju  (Docs, Sheets, Forms, Slides, Sites)

Google učionice pružaju profesorima mogućnosti postavljanja materijala u digitalnoj učionici, rad sa tim materijalom, dodjeljivanje uloge učenicima i kako određenu učionicu dodjeliti određenom učeniku. 
Predmetni profesor kreira onoliki broj učionica koliko predaje predmeta, svaka učionica ima svoj KOD, koji profesor dostavlja učenicima kako bi oni mogli pristupiti učionici. Profesor postavlja materijala unutar učionice, putem chat-a komunicira sa učenicima, te vrši ocenjivanja i pružanja povratnih informacija učenicima.

Učenici mogu na stranici Zadaci pratiti nadolazeće zadatke i početi raditi jednim klikom. Profesori mogu brzo vidjeti ko je završio zadatak, a ko nije te direktno, u stvarnom vremenu navesti povratne informacije i ocjene u Google učionici.

Pristupni podaci

Google učionici se pristupa sa odgovarajućim pristupnim podacima, odnosno emailom.
Pristupne podatke svi profesori i učenici su dobili u printanoj formi i prilikom prvog prijavljivanja potrebno je promjeniti šifru.

Ukoliko ne možete da se prijavite sa vašim podacima, javite se administratoru Google Classroom-a, putem e-maila adminzsc@zsc.edu.ba
Video uputstva o načinu izvođenja On-line nastave možete naći na ovom Youtube kanalu

Pristup Google učionici

Pristup Google učionici vršimo preko linka:
https://classroom.google.com.