GOOGLE CLASSROOM

Od aprila 2017/18. godine, Google učionica je dostupna svim našim učenicima i profesorima. Pored toga omogućeni su i ostali Google servisi: 
– Alati za komunikaciju (Gmail, Hangouts, Calendar, Google+, Disk Drive, Doc),
–  Pohranjivanje podataka ( Drive)
–  Alati za saradnju  (Docs, Sheets, Forms, Slides, Sites)

Google učionice pružaju profesorima mogućnosti postavljanja materijala u digitalnoj učionici, rad sa tim materijalom, dodjeljivanje uloge učenicima i kako određenu učionicu dodjeliti određenom učeniku. 
Predmetni profesor kreira onoliki broj učionica koliko predaje predmeta, svaka učionica ima svoj KOD. Pozivanje učenika u učionicu vrši se na dva načina:
1.  putem e-mail adrese gdje učenik dobija obavjest da je pozvan u odgovarauću učionicu (učenik samo klikne na opciju JOIN)
2. putem KOD-a, gdje učenik u učionici bira znak + (gornji desni ugao u Classroom-u, i onda unosi KOD).

Profesor postavlja materijala unutar učionice, putem chat-a komunicira sa učenicima, te vrši ocenjivanja i pružanja povratnih informacija učenicima.
Učenici mogu na stranici Zadaci pratiti nadolazeće zadatke i početi raditi jednim klikom. Profesori mogu brzo vidjeti ko je završio zadatak, a ko nije te direktno, u stvarnom vremenu navesti povratne informacije i ocjene u Google učionici.

Pristupni podaci
Google učionici se pristupa sa odgovarajućim pristupnim podacima, odnosno emailom.
Pristupne podatke svi profesori i učenici su dobili u printanoj formi i prilikom prvog prijavljivanja potrebno je promjeniti šifru.

Ukoliko ne možete da se prijavite sa vašim podacima, javite se administratoru Google Classroom-a, putem e-maila adminzsc@zsc.edu.ba
Video uputstva o načinu izvođenja On-line nastave možete naći na sljedećim linkovima:
1. korak Dodavanje  školskog e-maila na mobilni telefon 
– Dodavanje školskog e-maila na računaru, laptopu..
2. korak Instaliranje Google Classroom aplikacije
3. korak pristup učionicama
4. Uputstvo za učenike u Google Classroom

Pristup Google učionici

Pristup Google učionici vršimo preko linka:
https://classroom.google.com.  

Prijedlog minimalnih osnovnih računarskih konfiguracija za realizaciju online/kombinovanog modela nastave
PROCESOR: 64 bit, RAM: 4 GB,  SSD: 120-256 GB,  HDD: 300+ GB SATA,  VIDEO IZLAZ: VGA, MREŽNI PRIKLJUČAK: RJ 45, EKRAN: 19”,  OPERATIVNI SISTEM: Windows 7