ORGANIZACIJA I REALIZACIJA NASTAVE U USLOVIMA COVID19

ANEKS 2 metodološkom uputstvu za prevenciju i kontrolu infekcije sa SARSCoV 2 i oboljenja COVID-19 u osnovnim, srednjim školama i predškolskim ustanovama na području KS 23.02.2022.

Za osnovce i srednjoškolce u Kantonu Sarajevo: Nastava u drugom polugodištu počinje 31. januara u učionicama, 26.01.2022. godine

Uputstvo o organizaciji i realizaciji nastave- 27.8.2021.godine

Dopis – Izmjena Uputstva o organizaciji i realizaciji nastave

Zaključak Vlade KS – početak nastave26.08.2021

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI MJERE U VEZI SA PREVENCIJOM ŠIRENJA BOLESTI COVID 19
-školska 2021-2022

Tim za pracenje implementacije kriznog plana JU ŽŠC Sarajevo

Metodološko uputstvo za prevenciju i kontrolu infekcije