ODJELJENJA

ODJELJENJERAZREDNI STARJEŠINA
I MES Elektroenergetičar/Elektroničar telekomunikacija/ Mehaničar hidraulike i pneumatike/ Saobraćajno transportni operaterSPAHIĆ ALMA
I ES Elektrotehničar elektronike/ Tehničar željezničkog saobraćajaMUMINOVIĆ KARIĆ ELVIRA
II E Elektroenergetičar/ Elektroničar telekomunikacijaBAJRAKTAREVIĆ ALMA
II ES Elektrotehničar elektronike / Tehničar za logisiku i špedicijuSALIHOVIĆ SEMIR
II M Zavarivač/ Mehaničar šinskih vozilaHAJDER IRFAN
II MS Mehaničar hidraulike i pneumatike/ Saobraćajno transportni operaterŠUKALO SABAHUDIN
III E Elektroenergetičar/ Elektroničar telekomunikacijaHALILOVIĆ ELVIS
III S Tehničar za logistiku i špedicijuŠABANOVIĆ MERSIDA
III M Zavarivač/ Mehaničar hidraulike i pneumatikeIREIZ MELIHA
III ES Elektroničar signalno-sigurnosnih postrojenja/ Saobraćajno transportni operaterPRIBINJA ŠEMSO