ODJELJENJA

1-E1 Elektroenergetičar/
Elektroničar telekomunikacija    Muminović Karić Elvira
1-ES Elektroničar signalno-sigurnosnih postrojenja/
Saobraćajno-transportni operater    Pirija Azra
1-M Zavarivač/
Mehaničar hidraulike i pneumatike    Ireiz Meliha
1-S Tehničar za logistiku i špediciju    Bejtić Hajrudin
2-E1 Elektroničar telekomunikacija    Bajraktarević Alma
2-E2 Elektroenergetičar     Salihović Semir
2-M Zavarivač/Mehaničar hidraulike i pneumatike    Hajder Irfan
2-S Saobraćajno-transportni operater    Šljivo Azra
3-E1 Elektrotehničar elektronike    Šabanović Mersida
3-E2 Elektroenergetičar/
Elektroničar telekomunikacija    Mekić Nedžad
3-M Mehaničar šinskih vozila/
Mehaničar hidraulike i pneumatike    Pribinja Šemso
3-S Tehničar željezničkog saobraćaja    Šehić Enver
4-E Elektrotehničar elektronike    Avdagić Lejla
4-S Tehničar željezničkog saobraćaja/
Tehničar za logistiku i špediciju    Dinar Damir