REDOVNI UČENICI

Općeobrazovna i stručno-teorijska nastava obavlja se u kabinetima Centra. Nastava je kabinetskog tipa, interaktivna i orijentisana je ka učeniku.
Oko 75 % praktične nastave izvodi se u školskim radionicama, a preostalih 25 % u objektima preduzeća sa kojima Centar ima potpisan sporazum.

U toku nastave učenicima su na raspolaganju:

 • 16 učionica,
 • 6 kabineta,
 • 1 laboratorija za hidrauliku i pneumatiku,
 • 1 fono-laboratorija za interaktivno učenje stranih jezika,
 • 6 radionica za praktičnu nastavu,
 • 1 sala za tjelesni odgoj,
 • 1 biblioteka,
 • 1 čitaonica,
 • 2 školska dvorišta,
 • a u sklopu Doma učenika i
 • 62 trokrevetne sobe,
 • 3 TV sale,
 • đačka kuhinja sa restoranom za ishranu učenika.

Svaka od učionica je opremljena računarom, električnim grafoskopom i multimedijalnim projektorom, te je na taj način nastava puno ugodnija.
Zahvaljujući opremljenosti, jednostavnija je komunikacija na relaciji nastavnik-učenik, te s pravom možemo kazati da smo ŠKOLA PO MJERI UČENIKA.
Učenici su uključeni u rad mnogih sekcija (Novinarska, Kulturološka, Odbojkaška…).
Veliki broj pohvala, priznanja, medalja i pehara vidljivi su svjedoci uspjeha naših učenika, kako u nastavnim tako i vannastavnim aktivnostima i to na kantonalnim, federalnim, državnim i međunarodnim takmičenjima.
Željeznički školski centar je škola u kojoj se svi lijepo, prijatno i ugodno osjećaju: i učenici, i profesori i svi ostali uposlenici.
Učenici djeluju i kroz Vijeće učenika, koje predstavlja najveći vid organizacije učenike na nivou škole.
Također, nakon završetka obrazovanja, prema ukazanoj potrebi, učenici se mogu dopunski obrazovati i za druga usmjerenja, u svojstvu vanrednih učenika.
Sigurnost učenika jeste na prvom mjestu, a realizira se kroz svakodnevni kontakt sa stručnim organima škole (pedagog, socijalni radnik).
Škola je opremljena i sa videonadzorom, sa 12 kamera, tako da se i na najmanji problem odmah reaguje.