TEHNIČAR TEHNIČKO – KOLSKE DJELATNOSTI

Opći podaci

1.1. Privredna djelatnost: Željeznički prevoz

1.1.1. Osnovna djelatnost: Prevoz putnika i stvari

1.1.2. Utvrđeni naziv zanimanja: TEHNIČAR tehničko-kolske djelatnosti

  1. Tehnički podaci

2.1. Područje rada:

1.Pregledač kola
2. Nadzornik pregledača kola

2.2. Stepen stručne spreme:

2.2.1. Srednja stručna sprema – IV stepen

2.3. Sredstva za rad

2.3.1. Osnovna oprema: čekić mase 0,5 kg, univerzalni ključ, poseban instrument (odmjerka) za provjeravanje mjera na točku, čelična traka za mjerenje dužine do 3 m, odgovarajući ključ za kontrolu visokog pritiska R – kočnice, radio – primopredajnik (po potrebi).

2.3.2. Pomoćna oprema: časovnik, usna zviždaljka, ljepilo, lični pečat, pribor za pisanje, ručna knjiga pregledača kola, listice za obilježavanje kola, razni sitni materijali za manje intervencije, izvod iz reda vožnje, noćna svjetiljka.

2.3.3. Oprema službenih prostorija: alat za intervencije na kolima, potreban pribor i inventar koji sačinjavaju: čekić mase 1 kg, čekić mase 5 kg, sjekač za metal (pljosnati), odvijač, kliješta za plombiranje, kombinovana kliješta, odmjerka za mjerenje profila obruča točka, odmjerka za rastojanje unutrašnjeg i spoljnog razmaka točkova, poluga, benzinska ili plinska lampa, tabla ili ormarić za alat, dvostrani viljuškasti ključevi raznih dimenzija, francuski ključ srednje veličine, žig podmazivanja, četka za žig podmazivanja, boja za obilježavanje, lijepak, bravarska tezga sa fiokama i stegom, naprava za izmjenu svornjaka nosećih gibnjeva, kanta za mazivo, ispravljač za punjenje akumulatora za lampe pregledača kola, čelična plastificirana traka za mjerenje do 25m, signalni kotur (crveni), ormarić sa lijekovima za prvu pomoć.

2.4. Karakteristični poslovi, radni zadaci – radne operacije koje u procesu rada obavlja

 Željeznički radnici koji pregledaju i provjeravaju tehničku ispravnost kola i vozova, posebno sistema za kočenje u vozu te tereta i pošiljki koje se prevoze vozom, zovu se pregledači kola. Svrha je njihova posla osiguravanje tehnički ispravnih i funkcionalnih kola i vozova, kako bi se željeznički saobraćaj odvijao što sigurnije.

Pregledači kola pregledavaju i utvrđuju tehničku ispravnost pojedinih kola za korištenje u saobraćaju. Pri pregledu osovinskog sklopa kola pregledač kola se saginje, udara čekićem po obruču točka i na osnovu dobivenog zvuka procjenjuje u kakvu je stanju taj obruč. Ako zvuk nije jasan nego je tup, znači da je obruč točka labav te radnik isključuje vagon iz saobraćaja. Osovinsko ležište pregledava tako da u sagnutom ili čučećem položaju nadlanicom ruke dodirne osovinsko ležište, kako bi ispitao stepen njegove zagrijanosti.

Pregledanje stanja nosećih gibnjeva obavlja vizualno. Na isti način pregleda postolje vagona i okretno postolje te funkcioniranje vučne i odbojne opreme. Za svaki dio vagona koji pregleda postoje propisani kriteriji za njihovu tehničku ispravnost, koje pregledač kola mora dobro poznavati. U putničkim vagonima obavlja i vizualni pregled uređaja za osvjetljavanje kola, uređaja za grijanje, klimatizaciju, ozvučenje, blokadu vrata i drugih uređaja. Kontroliše čistoću kola te opskrbljenost vodom i sanitarnim materijalom. Na kraju mora provjeriti i sve natpise na kolima. Osim pojedinačnih pregleda kola, pregledač kola mora provjeriti i tehničku ispravnost svih kola kada se nalaze u sastavu voza. Uz navedene poslove, tada provjerava i ispravnost kvačenosti kola, odbojnike susjednih kola, obavlja pregled kočnica i kočenja, provjerava podmazanost dijelova koji se taru te ispravnost sistema za daljinsko upravljanje.

Ako pregledač kola ustanovi da su kola tehnički neispravna, mora utvrditi u kojem je dijelu kola tehnička neispravnost, nedostatak ili oštećenje te odrediti dalji postupak s tim kolima. Dužan je obaviti manje popravke na kolima. Osim toga, procjenjuje nastalu štetu zbog isplate osiguranja te mora utvrditi uzrok i krivca za nađenu neispravnost, nedostatak ili oštećenje kola. Kada je voz sastavljen, pregledač kola i mašinovođa obavljaju probno kočenje. Prije toga pregledač kola mora provjeriti tehničku i funkcionalnu ispravnost kočnica. Prilikom probe kočenja penje se u (putnička) kola i na manometru provjerava pravilnost funkcionisanja kočnica. Pri izvođenju te probe pregledač kola daje vizualne i slušne signale mašinovođi. Obavljenu probu pregledač kola ovjerava svojim potpisom. Pregledač kola mora provjeriti jesu li za pojedini teret upotrijebljena odgovarajuća kola, je li teret ravnomjerno raspoređen u odnosu na opterećenost točkova kola, paziti da težina tereta ne pređe dopuštenu nosivost kola, da teret leži čvrsto i sigurno u kolima, te da njegova širina ne prelazi tovarni profil. Posebno pažljivo mora pregledavati cisterne i kola koji prevoze opasne terete.

  1. Uslovi rada

3.1. Objektivni uslovi rada pod kojima se rad obavlja

Poslovi pregledača kola obavljaju se u tehničko-kolskim preglednim mjestima smještenim u većim željezničkim stanicama. Najveći dio radnog vremena pregledač kola provodi na terenu, na otvorenom prostoru uz kolosijeke. Radi se smjenama i u turnusu, tako da nakon 12 sati dnevnog rada slijedi 24 sata odmora, a nakon 12 sati noćnog rada 48 sati odmora. Radi se nedjeljom i praznikom. Ritam rada je nametnut, rad se odvija povremeno pri povećanoj buci i smanjenoj vidljivosti te uz stalnu opasnost od ozljede.

Poslovi pregledača kola dosta su zahtjevni u tjelesnom pogledu. Rad zahtijeva tjelesne dinamičke aktivnosti, i to veći dio radnog vremena: hodanje, penjanje i silaženje s platforme kola ili cisterne, saginjanje, podvlačenje ispod kola. Posao je zahtjevan i u pogledu statičkih tjelesnih položaja. Stajanje, pognuti i polupognuti položaji, čučanje i klečanje u skučenom prostoru pored, ispod ili između kola, česti su položaji u poslu pregledača kola.

3.1.1. Psihofizičke aktivnosti koje rad uključuje

Radna mjesta zahtijevaju maksimalnu psihofizičku aktivnost tokom cijeloga radnog vremena, dobar vid i sluh, motoričke sposobnosti, psihičku stabilnost, tjelesnu kondiciju te sposobnost pravilnoga komuniciranja.

3.2. Tjelesne aktivnosti koje rad zahtijeva

Rad se obavlja sjedeći, stojeći i krećući se na otvorenom željezničkom prostoru i u kolima.

3.3. Sredstva tehničke zaštite

Sredstva tehničke zaštite propisana su Pravilnikom Željeznica u Bosni i Hercegovini s obzirom na mehaničke izvore opasnosti, opasnosti od električne energije, buke, vibracija i s obzirom na sanitarno–tehničke uslove.

  1. Znanja

4.1. Općenito

Profil sadrži sistematski usvojena funkcionalna znanja, odgovarajuće psiho-motoričke sposobnosti, radne navike i vještine, razvijanje spretnosti, preciznosti, privikavanja na „timski“ rad, komunikativ-nost i striktnu primjenu propisa.

Na poslovima pregledača kola može se zaposliti osoba koja posjeduje odgovarajuću tjelesnu i zdravstvenu sposobnost. Na redovnim zdravstvenim pregledima i na pregledu prije zaposlenja, provjerava se opće zdravstveno stanje te osjetila sluha i vida s raspoznavanjem boja. Prije zaposlenja obavlja se i pregled psihičkih sposobnosti i svojstava, koje trebaju biti prosječno razvijene.

4.2. Posebna

Poznavanje saobraćajno-tehničkih propisa i uputstava.

Uslovi za napredovanje:

  • prelaz u viši razred – uspješno završen prethodni razred,
  • maturski ispit – polaže se prema Pravilniku o sadržaju i načinu polaganja mature
  • mogućnost nastavka školovanja – učenici koji su uspješno završili obrazovni program mogu se ravnopravno natjecati za upis na visokoškolske ustanove ili se kao odrasli polaznici mogu uključiti u programe prekvalifikacije, odnosno stručnog obrazovanja V stepena.

VAŽNO: Nastavni plan i program za 1. i 2. razred isti kao kod Tehničara željezničkog saobraćaja (moguća brza i jednostavna prekvalifikacija u drugo željezničko stručno zanimanje).