MAŠINOVOĐA MANEVRE

OBRAZOVNI SEKTOR NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJA
Saobraćaj     Mašinovođa manevre    Tri godine

Mašinovođa na manevri obavlja sljedeće poslove:
– upravlja vučnim vozilom u stanicama ili u krugu radne jedinice (u daljem tekstu: RJ),
– postupa po signalnim znakovima pri manevrisanju,
– sporazumijeva se pri manevrisanju,
– obavlja poslove pomoćnika mašinovođe,
– vrši pregled, namirivanje i čišćenje vučnog vozila

Mašinovođa je zajednički naziv za sljedeća radna mjesta:
– mašinovođa,
– mašinovođa nadzornik lokomotiva,
– mašinovođa kontrolni prijemni organ (KPO) i
– mašinski dispečer.

Nastavni predmeti 1. razredSedmični fond satiNastavni predmeti 2. razredSedmični fond sati
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost2Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost2
Strani jezik2Strani jezik2
Tjelesni i zdravstveni odgoj2Tjelesni i zdravstveni odgoj2
Matematika2Matematika2
Historija2Ekonomika i organizacija poslovanja2
Fizika2Elektrotehnika2
Informatika2Mašinski elementi2
Tehničko crtanje4Motori SUS2
Tehnički materijali2Osnove željezničkog saobraćaja3
Tehnička mehanika3Organizacija željezničkog saobraćaja2
Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)1Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)1
Praktična nastava7Praktična nastava7
UKUPNO31UKUPNO29
Nastavni predmeti 3. razredSedmični fond sati
Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost2
Strani jezik2
Tjelesni i zdravstveni odgoj2
Matematika2
Građansko obrazovanje/ Demokratija i ljudska prava2
Vučena vozila2
Stabilna postrojenja2
Organizacija željezničkog saobraćaja2
Vučna vozila – mehanički dio3
Vučna vozila – električni dio2
Kočnice I kočenja2
Organizacija vuče vozova2
Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)1
Praktična nastava7
UKUPNO33