UPIS U PRVI RAZRED

DRUGI KONKURSNI ROK

za upis učenika u prvi razred srednjih škola sa područja Kantona Sarajevo u školskoj 2020./2021. godini traje od 25. juna do 29. juna 2020. godine do 16 sati. Učenici koji pristupe drugom konkursnom roku imat će pravo:
– prvi izbor – 25. juna
– prvi reizbor – 26. juna
– drugi reizbor i ujedno posljednji – 29. juna

Upis učenika u srednje škole vrši se na osnovu sljedećih kriterija:
a) općeg uspjeha kandidata postignutog u VI, VII, VIII i IX razredu osnovne škole;
b) uspjeha iz predmeta značajnih za odgovarajuću školu (za našu školu Bosanski jezik i književnost, Matematika i Fizika);
c) rezultata postignutog na ispitima eksterne mature;
d) rezultata postignutih na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta u Bosni i Hercegovini, države Bosne i Hercegovine, kao i na međunarodnim takmičenjima.
Potreban broj bodova za upis u srednje škole

  • Za upis u škole za zanimanja u četverogodišnjem trajanju obrazovanja učenik po svim osnovama mora imati minimalno 63 boda.
  • Za upis u trogodišnju školu se ne utvrđuje potreban minimalan broj bodova

JU Željeznički školski centar Sarajevo za školsku 2020/2021. godinu je planira da upiše 4 odjeljenja za sljedeća zanimanja:
Tehnička (IV stepen) zanimanja:
Tehničar za logistiku i špediciju
Elektrotehnič elektronike

Zanatska (III stepen) zanimanja
Elektroničar telekomunikacija
Elektroenergetičar
Mehaničar hidraulike i pneumatike
Mehaničar šinskih vozila
Zavarivač
Saobraćajno transportni operater

Ove godine obezbjeđeno je ukupno 20 stipendija za deficitarna zanimanja u našoj školi.
Prijava i upis kandidata u prvi razred srednjih škola provodi se isključivo putem Informacionog sistema EMIS.

U skladu sa Zakonom o srednjem obrazovanju („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj: 23/17 i 33/19) učenici državljani Bosne i Hercegovine koji su završili osnovnu školu u Bosni i Hercegovini, izvan Kantona Sarajevo, upisuju se u srednje škole Kantona Sarajevo pod istim uslovima kao i učenici sa područja Kantona Sarajevo.
Vlada Kantona Sarajevo donijela je Zaključak broj: 02-04-9610-13/20 od 9.4.2020. godine, da se u školskoj 2019/2020. godini neće realizirati polaganje eksterne mature za učenike 9. razreda osnovne škole na području Kantona Sarajevo. U skladu sa Instrukcijom o utvrđivanju ekvivalenta bodova za eksternu maturu broj: 11-34-9385-4/20 od 23.4.2020. godine,
u svim osnovnim školama na području Kantona Sarajevo, u školskoj 2019/2020. godini, utvrđuje se ekvivalent bodova eksterne mature.
S tim u vezi, učenicima izvan Kantona Sarajevo koji se žele upisati u 1. razred srednje škole na području Kantona Sarajevo, utvrdit će se na isti način, ekvivalent bodova eksterne mature. Bodovanje učenika vršit će se automatski kroz informacioni sistem EMIS Web na osnovu uspjeha učenika (6., 7., 8. i 9. razred) kao broj bodova za eksternu maturu.
Učenici koji dolaze izvan Kantona Sarajevo potrebno je da se prijave elektronski i to na način da potrebnu dokumentaciju dostave na zvanični e-mail osnovne škole na području Kantona Sarajevo koju izabere roditelj/staratelj učenika.
Prilikom prijave učenici koji dolaze izvan Kantona Sarajevo potrebno je da dostave slijedeću dokumentaciju:
– Izvod iz matične knjige rođenih;
– Svjedodžbu o završenoj osnovnoj školi;
– Uvjerenje o završenom 6., 7. i 8. razredu (ukoliko se radi o osmogodišnjem obrazovanju potrebno je dostaviti uvjerenje o završenom 5., 6. i 7. razredu).
– Dokumenti/Diplome koji dokazuju rezultate postignute na kantonalnim, te takmičenjima na nivou entiteta u Bosni i Hercegovini, države Bosne i Hercegovine, kao i na međunarodnim takmičenjima.
Za sve dodatne informacija možete nas kontaktirati putem tel. 033 722 942 ,
na mail adresu: zsc@bih.net.ba ili putem FB stranice