MEHANIČAR ŠINSKIH VOZILA

Nivo složenosti: III, trogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuća znanja za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije;
priprema dnevne izvještaje o proizvodnji i elemente kalkulacije;
komunicira sa saradnicima, poručiocima i strankama, poštujući principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i načela standarda kvaliteta;
poznaje princip rada i dijelove, vrši opravke alatnih i industrijskih radnih mašina, energetskih postrojenja, mašina i druge precizne opreme, termoenergetskih postrojenja i rashladne tehnike;
poslovi koje može da obavlja mehaničar šinskih vozila po završetku školovanja su: defektolog na održavanju vučenih vozila i mehaničar na održavanju vučnih sredstava;
osnovna znanja i vještine za održavanje, defektažu, zamjenu i opravku mehaničkih sklopova i uređaja na vučnim i vučenim željezničkim vozilima uz pravilno korišćenje alata i mjernog pribora;
vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okoline u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite.
Opis poslova
Mehaničari rastavljaju i sastavljaju dijelove i sklopove mehaničkih mašina prema tačno utvrđenim postupcima.
Oni rasklapaju i sklapaju dijelove i sklopove šinskih vozila. Rade u servisnim radionicama i industrijskim halama.

Zanimanja i poslovi koje može da obavlja mehaničar šinskih vozila po završetku školovanja su:

defektator na održavanju vučenih vozila, i
mehaničar na održavanju vučnih sredstava.
Zvanje mehaničar šinskih vozila stiče se kroz trogodišnje školovanje. Učenik kroz školovanje stiče osnovna znanja i vještine za održavanje, defektažu, zamjenu i opravku mehaničkih sklopova i uređaja na vučnim i vučenim željezničkim vozilima uz pravilno korišćenje alata i mjernog pribora.
Poslije šest mjeseci rada pod nadzorom i položenog pripravničkog ispita, mehaničar šinskih vozila, prema potrebi ili sklonosti, dobija rješenje o rasporedu na poslove i radne zadatke na neodređeno vreme. Mehaničar šinskih vozila školuje se uz rad ili se šalje na obuku kod proizvođača ili remontera šinskih vozila.

Kroz svoj radni vijek, mehaničar šinskih vozila može da se usko specijalizuje za održavanje samo određenih uređaja i sklopova (npr. dizel-motora, kompresora, kočnica, regulatora broja obrtaja, osovinskog sklopa i dr.).

Radni uslovi
Mehaničari šinskih vozila rade u pravilu u zatvorenim prostorima. Ondje su zadovoljavajući mikroklimatski uvjeti. Ipak, prilikom čišćenja i održavanja mašina mehaničari su izloženi djelovanju štetnih tvari, kao što su hemikalije, benzin, ulje i razne trave. U vrijeme intenzivnih sezonskih radova često rade prekovremeno. Radno mesto mehaničara šinskih vozila nalazi se u radionicama koje su locirane u svim većim željezničkim čvorovima.
Važno je spomenuti da se mehaničari šinskih vozila služe u radu vrijednim aparatima i instrumentima. Zbog toga su odgovorni za materijalne vrijednosti. Odgovorni su i za tehničku zaštitu sredstava, zaštitu zdravlja i života te zaštitu radnog i ljudskog okoliša.

Poželjne osobine, osposobljavanje, napredovanje i zapošljavanje
Mehaničari šinskih vozila trebaju lako rješavati tehničke probleme i dobro razumjeti prostorne odnose. Važno je da imaju razvijenu spretnost prstiju i ruku, da normalno vide i da su u dobroj tjelesnoj formi.
Iako stječu potpuno obrazovanje u školi, dovoljno za samostalan rad, važno je da se neprestano usavršavaju i prate promjene u tehnici i tehnologiji.

Srodna zanimanja
Mehaničarima šinskih vozila slična su zanimanja: mehaničara dizalica, parnih kotlova, plinskih turbina, bravura, zavarivača, mašinbravara, automehaničara, brodomehaničara i mehaničara industrijskih mašina.