VANREDNI

RASPORED INSTRUKTIVNE NASTAVE ZA VANREDNE UČENIKE JANUAR/FEBRUAR  2018/19.

 

K O N K U R S ZA UPIS VANREDNIH UČENIKA

u školskoj 2018./2019. godini

Upis vanrednih učenika vršit će se za sljedeća zvanja i zanimanja:

Željeznička tehnička škola Željeznička stručna škola
IV stepen
1. tehničar vuče – mašinovođa
2. tehničar željezničkog saobraćaja
3. tehničar tehničko-kolske djelatnost
III stepen
1. mašinovođa manevre,
2. saobraćajno-transportni operater,3. rukovalac mašina za pružne radove
V stepen
1. željeznički građevinski poslovođa,
2. tehničar željezničkog saobraćaja-specijalist,
3. tehničar vuče-specijalist,
4. tehničar tehničko-kolske djelatnosti-specijalist,
5. rukovalac mašine za pružne radove-majstor
II stepen
1. čuvar pruge,
2. saobraćajno-transportni manipulant.

 

Elektrotehnička škola Elektrotehnička stručna škola
IV stepen
1. elektrotehničar elektronike,
2. elektrotehničar energetike,
3. elektrotehničar (jedinstveno stručno zvanje sa izbornim područjima – Nastavni plan i program iz 2003. godine
III stepen
1. elektroničar telekomunikacija
2. elektroenergetičar
3. elektroničar signalno-sigurnosnih postrojenja
V stepen
1. elektroničar telekomunikacija – majstor
2. elektromehaničar šinskih vozila i postrojenja – majstor
3. elektroenergetičar elektroenergetskih postrojenja – majstor
4. elektroničar signalno-siguronosnih postrojenja-majstor

 

Mašinska tehnička škola                                 Mašinska stručna škola
IV stepen
1. tehničar hidraulike i pneumatike
III stepen
1. bravar,
2. metalostrugar,
3. zavarivač,
4. mehaničar šinskih vozila,
V stepen
1. bravar-majstor,
2. metalostrugar-majstor,
3. zavarivač-majstor,4. mehaničar šinskih vozila-majstor

 

Prijem zahtjeva i upis vanrednih učenika za školsku 2018/2019. godinu za polaganje razreda u cjelini
vršit će se u vremenu od 01. septembra do 30. septembra 2018. godine.

Prijem zahtjeva i upis vanrednih učenika za prekvalifikaciju, polaganje predmetnih, dopunskih i maturskih
ispita će se vršiti najkasnije trideset dana prije početka svakog ispitnog roka, a rokovi su:
januarsko-februarski, junski i avgustovsko-septembarski.

Za vanredne učenike Škola će organizovati instruktivno-konsultativnu nastavu.

Uz zahtjev za upis ( dobije se u školi )  kandidati su dužni da dostave original:

1.       svjedodžbe o završenim razredima prethodne škole;
2.       izvod iz matične knjige rođenih;
3.       za V stepen – majstor,  diplomu o zavšenoj školi, rodni list i uvjerenje o radnom iskustvu
od najmanje dvije  godine u struci.

Zahtjeve za upis sa potrebnim dokumentima dostaviti lično u Sekretarijat škole svakog radnog dana.
Sve informacije na tel. 033/722-940  i  033/722-946