VIP – Voz Ima Prednost

JU Željeznički školski centar u Sarajevu, u saradnji sa Udruženjem inženjera saobraćaja i komunikacija u Bosni i Hercegovini, po drugi put u Bosni i Hercegovini organizuje obilježavanje
Međunarodnog dana svjesnoti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima“, ILCAD.

ILCAD (International Level Crossing Awareness Day) je međunarodna kampanja, koja se provodi u 51-oj državi svijeta u organizaciji Međunarodne željezničke unije (UIC) i u saradnji sa Europskom komisijom i Ekonomskom komisijom Ujedinjenih naroda za Europu.

Svrha te kampanje je promijeniti pogrešnu percepciju da su nesreće na željezničko-cestovnim prijelazima samo problem željeznice.

Kao Međunarodni dan svjesnosti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima ove godine se obilježavaju 10. i 11. juni, a ovogodišnja kampanja se provodi pod sloganom „Život je vrijedan čekanja“, a ciljana grupa stanovništva su starije osobe sa poteškoćama u kretanju.

Učesnici u saobraćaju u prilikom prelaženja pruge imaju tri predrasude.

  1. Predrasuda da je voz spor i da će stići na vrijeme prijeći prugu.
  2. Predrasuda da je voz bučan.
  3. Predrasuda da će se voz moći zaustaviti na vrijeme.

Upravo su ovo razlozi zbog kojih smo se odlučili ispred Saobraćajne sekcije – Sa druge strane kolosijeka, JU Željezninčkog školskog centra Sarajevo, da ove godine po prvi put obilježimo Međunarodni dan svjesnoti o opasnostima na željezničko-cestovnim prijelazima u našoj državi.

Ciljana grupa naše kampanje su učenici osnovnih i srednjih škola na području Kantona Sarajevo koji u toku svojih svakodnevnih obaveza u više navrata prelaze preko željezničke pruge.

Na području Kantona Sarajevo se nalazi 16 školskih objekata koji se nalaze u neposrednoj blizini željezničke pruge, što čini broj od najmanje 1.000 učenika koji svakodnevno prelaze preko pruge na svom putu od kuće do škole i nazad.

Naziv akcije koju želimo da provedemo u sklopu naših aktivnosti je: „VIP – Voz ima prednost“

Provođenje Akcije su podržali BH Telecom kao Generalni sponzor i JP Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine. Nadamo se i Vašoj podršci u provođenju akcije „VIP – Voz ima prednost“, na način da medijski popratite ovaj događaj. Mnogo bi nam značilo da Vi kao predstavnici medija stanete iza ove akcije. Želja nam je ovom molbom i u Vama pobuditi interes za kampanju.