TEHNIČAR ŽELJEZNIČKOG SAOBRAĆAJA

OBRAZOVNI SEKTOR NAZIV ZANIMANJA TRAJANJE OBRAZOVANJA
Saobraćaj Tehničar željezničkog saobraćaja Četiri godine

Područje rada:
– Otpravnik vozova
– Saobraćajno- transportni otpremnik
– Telegrafist – teleprinterist (žurnalista)
– Informacijski radnik
– Putnički blagajnik
– Robno – putnički blagajnik
– Stanični blagajnik
– Vozovođa
– Kondukter u željezničkom saobraćaju
– Rukovalac manevre
– Magacioner na željeznici

Karakteristični poslovi, radni zadaci – radne operacije koje u procesu rada obavlja

Saobraćajno-tehnička grupa poslova:
– obezbjeđenje puta vožnje voza na području stanice i pripadajućih prostornih odsjeka;
– praćenje kretanja vozova na pruzi;
– davanje zvonovnih signalnih znakova za objavljivanje vožnje vozova;
– uvođenje, otkazivanje i objavljivanje saobraćaja vozova stanicama pripadajućeg rasporednog odsjeka;
– objavljivanje promjena u saobraćaju vozova staničnom i pružnom osoblju;
– dočekivanje i otpravljanje vozova;
– priprema i uručivanje propratnih isprava voza voznom osoblju odlazećih vozova;
– prijem, sređivanje i otprema propratnih voznih isprava prispjelih vozova;
– ispostavljanje opšteg naloga (Nalog 1) i naloga za ukrštavanje (Nalog 2) voznom osoblju;
– kontrola izvršenja probe kočnica;
– obezbjeđenje saobraćaja vozova i manevarskih sastava do određenog mjesta na otvorenoj pruzi;
– obezbjeđenje vožnje pružnih vozila;
– obezbjeđenje zatvora kolosjeka u stanici;
– kontrola pravilnog sastava vozova;
– redovan i vanredan pregled skretnica;
– ispostavljanje rasporeda manevre (S-22);
– izdavanje naređenja i nadzor nad manevrisanjem;
– određivanje kolosjeka za smještaj voznih lokomotiva, zaprega i potiskivalica;
– kontrola izvršenja obezbjeđenja vozila od samopokretanja;
– naručivanje dnevnika i drugih saobraćajnih evidencija.

Putničko-komercijalna grupa poslova:

 • prezentacija ponude željeznice;
 • prodaja voznih isprava, naplata prevoznine i ostalih naknada i naplata raznih doplata;
 • narudžba i osiguranje dovoljnih zaliha prevoznih isprava, obrazaca i materijala za rad blagajne;
 • snabdjevanje vozopratnog osoblja prevoznim ispravama, obračun i prijem prihoda;
 • isplata prevoznine za vraćene i djelimično neiskorišćene prevozne isprave;
 • dnevno i mjesečno uračunavanje svih upotrijebljenih prevoznih isprava i vođenje propisanih evidencija;
 • sastavljanje dnevnih, desetodnevnih, dvadesetodnevnih i mjesečnih zaključaka blagajne;
 • dnevni i mjesečni obračun sa staničnom blagajnom;
 • dostava računa nadležnoj KP;
 • vođenje evidencije kontrolnih primjedaba i staranje za njihovu naplatu;
 • evidentiranje i prikupljanje podataka o prevozu putnika za EOP;
 • ispravljanje tarifa, pravilnika, uputstava i ostalih tarifnih pomagala;
 • davanje informacija o redu vožnje, saobraćaju vozova, cijenama, tarifnim propisima i drugih obavještenja;
 • naplata raznih doplata;
 • priprema dokumenata za EOP,
 • i svi drugi poslovi oko otpreme putnika i stvari.

 Transportno-komercijalna grupa poslova:

 • vođenje evidencije bruta za otpremu;
 • obavljanje poslova magacionera u stanicama u kojima ovo radno mjesto nije sistematizovano;
 • obavljanje poslova robnog blagajnika u stanicama u kojima ovo radno mjesto nije sistematizovano;
 • vršenje nadzora nad utovarom i istovarom kolskih pošiljaka.

Objektivni uslovi rada pod kojima se rad obavlja

Rad se obavlja u smjenama, u zatvorenom, poluzatvorenom i otvorenom prostoru te u kolima.

Psihofizičke aktivnosti koje rad uključuje

Radna mjesta zahtijevaju maksimalnu psihofizičku aktivnost tokom cijeloga radnog vremena, dobar vid i sluh, motoričke sposobnosti, psihičku stabilnost, tjelesnu kondiciju te sposobnost pravilnoga komuniciranja.

Znanja

Profil sadrži sistematski usvojena funkcionalna znanja, odgovarajuće psiho-motoričke sposobnosti, radne navike i vještine, razvijanje spretnosti, preciznosti, privikavanja na „timski“ rad, komunikativnost i striktnu primjenu propisa.
Poznavanje saobraćajno-tehničkih i transportno-komercijalnih propisa i uputstava.

Redni broj

Nastavni predmeti 1. razred

Sedmični fond sati

Redni broj

Nastavni predmeti 2. razred

Sedmični fond sati

1

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 1 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

2

2

Strani jezik

2

2

Strani jezik

2

3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

4

Matematika

4

4

Matematika

4

5

Historija

2

5

Historija

2

6

Fizika

36

Fizika

3

7

Informatika

2

7

Informatika

2

8

Hemija

2

8

Tehnička mehanika

2

9

Osnove saobraćaja i transporta

2

9

Tehnička sredstva željeznice

2

10

Tehničko crtanje

2

10

Mašinski elementi

2

11

Tehnička mehanika

2

11

Elektrotehnika

2

12Tehnička sredstva željeznice212Organizacija željezničkog saobraćaja2
13

Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)

1

13

Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)

1

14Praktična nastava314Praktična nastava3

UKUPNO

31

UKUPNO

31

Redni broj

Nastavni predmeti 1. razred

Sedmični fond sati

Redni broj

Nastavni predmeti 2. razred

Sedmični fond sati

1

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost 2 1 Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost

2

2

Strani jezik

2

2

Strani jezik

2

3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

3

Tjelesni i zdravstveni odgoj

2

4

Matematika

34

Matematika

3

5

Građansko obrazovanje/ Demokratija i ljudska prava

2

5

Sociologija

2

6

Organizacija željezničkog saobraćaja

4

6

Organizacija željezničkog saobraćaja

4

7

Prevoz putnika

3

7

Prevoz stvari

3

8

Prevoz stvari

2

8

Upotreba vučenih vozila

2

9

Hemija

2

9

Željeznički signalno-sigurnosni uređaji

2

10

Upotreba vučenih vozila

2

10

Transportno pravo, marketing i špedicija

2

11

Željeznički signalno-sigurnosni uređaji

2

11

Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)

1

12

Vjeronauka/Kultura religija (jedan izborni predmet)

1

12

Praktična nastava

6

13Praktična nastava

6

UKUPNO

30

UKUPNO

31