TEHNIČAR MEHATRONIKE

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

  • poznaje, održava i popravlja složenu opremu i sisteme u bilo kojoj djelatnosti (uredskoj tehnici, medicinskoj tehnici, tehničkim proizvodnim procesima, mjernoj opremi itd.);
  • poznaje i projektuje automatske mašine, naprave i alate (alatnice, tehnologije, inžinjering), te jednostavne sisteme opreme, kao i dogradnju postojeće opreme i sistema;
  • poznaje i radi na kompleksnoj opremi i sistemima;
  • poznaje i vrši nadzor nad vođenjem složenih procesa u pogonima;
  • poznaje i vrši servisiranje kompleksnih sistema i opreme;
  • poznaje principe mjerenja i mjerne uređaje, te ih koristi u praksi;
  • poznaje senzore za različite zahtjeve i uvjete rada, te način na koji rade senzori i njihove karakteristike;
  • poznaje principe upravljanja, rad na računaru, te zna unijeti i pokrenuti programe, otkloniti nastale greške i programski realizirati dodatne zahtjeve procesa;
  • komunicira sa saradnicima, poručiocima i strankama, poštujući principe poslovne kulture;
  • pojedini profili ovog zanimanja mogu biti usmjereni dodatno prema uredskoj tehnici, medicinskoj tehnici, tehničkim proizvodnim procesima, mjernoj opremi itd.

Opis poslova

Tehničar mehatronike poznaje, održava i popravlja složenu opremu i sisteme u bilo kojoj djelatnosti (kancelarijskoj tehnici, medicinskoj tehnici, tehničkim proizvodnim procesima, mjernoj opremi itd.), poznaje i projektira automatske mašine, naprave i alate (alatnice, tehnologije, inžinjering) te jednostavne sisteme opreme, kao i dogradnju postojeće opreme i sistema, poznaje i radi na kompleksnoj opremi i sistemima, poznaje i vrši nadzor nad vođenjem složenih procesa u pogonima, poznaje i vrši servisiranje kompleksnih sistema i opreme, poznaje principe mjerenja i mjerne uređaje, te ih koristi u praksi, poznaje senzore za različite zahtjeve i uvjete rada, te način na koji rade senzori i njihove karakteristike, poznaje principe upravljanja, rad na računaru, te zna unijeti i pokrenuti programe, otkloniti nastale greške i programski realizirati dodatne zahtjeve procesa, komunicira sa saradnicima, poručiocima i strankama, poštujući principe poslovne kulture.

Radni uslovi

Uvjeti rada uglavnom zavise od mjesta zapošljavanja.

Tehničari mehatronike mogu i da rade u neugodnim položajima, najčešće stojećem. Zbog mogućih ozljeda na radu vrlo je važno poznavati i primjenjivati mjere zaštite na radu.

Poželjne osobine, osposobljavanje, napredovanje i zapošljavanje

Tehničari mehatronike treba da su dobra zdravlja, bar prosječne tjelesne snage i prosječne tjelesne izdržljivosti.

Trebaju imati dobar vid. Zbog naglašena rada ruku i prstiju, zahtijeva se bar prosječna ručna spretnost i spretnost prstiju te dobra usklađenost pokreta s vidnim podacima.

Od psiholoških osobina poželjna je sabranost i preciznost u radu te opreznost zbog primjene mjera zaštite na radu.

Psihički izrazito nestabilne osobe i osobe sklone alkoholizmu i drugim zavisnostima nisu pogodne za ovo zanimanje. Osobe s nedovoljnom intelektualnom razvijenošću ne mogu svladati ovo zanimanje.

Tehničari mehatronike se osposobljavaju u četverogodišnjim srednjim tehničkim školama.

Posljednjih godina bilježi se nagli porast privlačnosti ovih zanimanja, pa time i porast interesa za zvanje tehničar mehatronike, čime se podiže bodovni prag za upis u zanimanje.

Osim što boljih ocjena i ugovora o praksi, potrebno je preispitati vlastitu motivaciju za izbor zanimanja. Dosadašnja iskustva pokazuju da određeni broj učenika ne uspijeva završiti školovanje. Kad završe školu, stječu stručni naziv tehničar mehatronike.

Srodna zanimanja

Poslovi i način osposobljavanja tehničara mehatronike bliski su poslovima i načinu osposobljavanja tehničara elektronike, mašinskog tehničara, tehničara računarstva.