TEHNIČAR HIDRAULIKE I PNEUMATIKE

Nivo složenosti: IV, četverogodišnja stručna škola

Stručne kvalifikacije:

poznaje, održava i popravlja složenu opremu i sisteme u hidraulici i pneumatici;
vrši pregled, montažu i opravku hidrauličkih i pneumatskih sistema;
vrši pregled, montažu i opravku hidrauličkih i pneumatskih komponenti;
dijagnosticira kvar u sistemu;
planira, priprema, izvodi i vrši provjeru kvaliteta obavljenog posla;
racionalno koristi sredstva rada, energiju, materijal i vrijeme;
posjeduje odgovarajuća znanja za čitanje i razumijevanje tehničkih crteža i tehnološke dokumentacije;
komunicira sa saradnicima, poručiocima i strankama, poštujući principe poslovne kulture;
poznaje i pridržava se odredbi i načela standarda kvaliteta;
racionalno i adekvatno upotrebljava pribore, uređaje i alate koji se koriste u procesu opravke, remonta i montaže hidrauličkih i pneumatskih sistema;
vodi računa o zaštiti zdravlja ljudi i okolice u skladu sa higijensko-tehničkim, protivpožarnim i drugim mjerama zaštite;
poznaje i projektuje automatske mašine, naprave i alate, jednostavne sisteme opreme, kao i dogradnju postojeće opreme i sistema;
poznaje i radi na kompleksnoj hidrauličkoj i pneumatskoj opremi i sistemima;
poznaje i vrši nadzor nad vođenjem složenih procesa u pogonima u kojima se koriste hidraulički i pneumatski sistemi;
poznaje i vrši servisiranje kompleksnih hidrauličkih i pneumatskih sistema i opreme;
poznaje principe mjerenja i mjerne uređaje, te ih koristi u praksi;
poznaje senzore za različite zahtjeve i uvjete rada, te način na koji rade senzori i njihove karakteristike;
poznaje principe upravljanja, rad na računaru, te zna unijeti i pokrenuti programe;
dobro poznaje pravila tehničkog crtanja, hidrauličke i pneumatske simbole i dobro čitanje i konstruisanje funkcionalnih šema, elektro-šema, montažnih šema, dijagrama i tabelarnih prikaza karakteristika hidrauličkih i pneumatskih komponenti i sistema.
otklanja nastale greške i nastoji programski realizirati dodatne zahtjeve procesa;
komunicira sa saradnicima, poručiocima i strankama, poštujući principe poslovne kulture.
Opis poslova

Tehničar hidraulike i pneumatike poznaje, održava i popravlja složenu hidrauličku i pneumatsku opremu i sisteme. Koristi pribor i opremu da bi dijagnosticirao kvar ili smetnju u funkcionisanju hidrauličkog i pneumatskog sistema. Vrši dijagnostiku, tekuće održavanje i popravku neispravnih hidrauličnih i pneumatskih uređaja (pumpi, kompresora) i komponenata istih uređaja (ventila, razvodnika, hidro i pneumatskih cilindara…). Dijagnostiku neispravnosti dijelova i uređaja vrši na probnim stolovima mjerenjem pritiska, temperature, protoka i sl.
Pri radu se koristi mjerni alat (za dužinu, uglove, kontrolu zazora, kontrolu poluprečnika), razne vrste klješta, odvijača, ključeva itd.
Koristi mjerne instrumente kao što su manometri, termometri, mjerači protoka, mjerači električnih veličina itd.
Mora dobro poznavati uređaje na kojima se postavlja hidraulička i pneumatska oprema kao što su: mašine alatke, stezni alati, uređaji za transport materijala, motorna vozila, dizalice, bagere itd.
Tehničar hidraulike i pneumatike treba dobro poznavati pravila tehničkog crtanja, hidrauličke i pneumatske simbole i dobro čitanje funkcionalnih šema, elektro- šema, montažnih šema, dijagrama i tabelarnih prikaza karakteristika hidrauličkih i pneumatskih komponenti i sistema.
Poznaje i projektira automatske mašine, naprave i alate, jednostavne i složene hidrauličke i pneumatske šeme, kao i dogradnju postojeće opreme i sistema, poznaje i radi na kompleksnoj opremi i sistemima, poznaje i vrši nadzor nad vođenjem složenih procesa u pogonima, poznaje i vrši servisiranje kompleksnih sistema i opreme, poznaje principe mjerenja i mjerne uređaje, te ih koristi u praksi, poznaje senzore za različite zahtjeve i uvjete rada, te način na koji rade senzori i njihove karakteristike, poznaje principe upravljanja, rad na računaru, te zna unijeti i pokrenuti programe, otkloniti nastale greške i programski realizirati dodatne zahtjeve procesa, komunicira sa saradnicima poručiocima i strankama, poštujući principe poslovne kulture. Potrebno je da dobro poznaje tehničku i tehnološku dokumentaciju, njeno vođenje i komuniciranje sa kupcem.

Radni uslovi
Uslovi rada uglavnom zavise od mjesta zaposlenja. Tehničar hidraulike i pneumatikeradi u zatvorenom i otvorenom prostoru. Radi u fabričkim halama, raznim radionicama, biroima, trgovačkim predstavništima i servisima. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti zaštiti na radu. Zdravstvena sposobnost mehaničara hidraulike i pneumatikemora zadovoljavati osnovne psiho – fizičke sposobnosti.

Poželjne osobine
Poslove tehničara hidraulike i pneumatikemogu obavljati samo zdravi radnici. Posebno je važno da imaju zdravu mišićno-koštanu tjelesnu građu i zdrave organe za disanje, dobar vid i sluh. Ruke im moraju biti spretne i mirne.
Od psiholoških osobina poželjna je sabranost i preciznost u radu te opreznost zbog primjene mjera zaštite na radu. Psihički izrazito nestabilne osobe i osobe sklone alkoholizmu i drugim zavisnostima nisu pogodne za ovo zanimanje. Osobe s nedovoljnom intelektualnom razvijenošću ne mogu svladati ovo zanimanje.
Tehničar hidraulike i pneumatikese osposobljavaju u četverogodišnjim srednjim tehničkim školama.

Srodna zanimanja
Srodna zanimanja zanimanju tehaničar hidraulike i pneumatikesu: tehničar mehatronike i mašinski tehničar.