USPJEŠAN VIKEND-PONOSNI NA NAŠE UČENIKE I UPOSLENIKE

Proteklog vikenda u Sarajevu je održan  Sajam srednjh škola  KS na kojem je i naša škola uzela učešće. U predstavljanju 24 škole KS nasa škola je imala zapaženo mjesto. Posjetitelji , učenici završnih razreda osnovnih škola i njihovi roditelji, uposlenici Ministarstva i ostali gosti su se zadržavali na mjestu gdje je naša škola predstavljena. Zalaganjem naših  nastavnika i učenika koji su prezentirali  obrazovanje   za zanimanja u našoj   školi , realizirali smo promovisanje Centra na najbolji mogući način.

Izražavamo zahvalnost na učešću i prezentaciji, ponosni smo na činjenicu da je ovaj vikend bio u znaku uspjeha našeg Centra.

Posebnu zahvalnost izražavamo  nastavnicima  i učenicima:

Nastavnici:

• Bejć Hajrudinu
• Dinar Damiru
• Djana Admiru
• Halilović Elvisu
• Hašimović Amri
• Ireiz Melihi
• Jelić Davorki

•Kaljanac Mahiru                                                                          

Učenici:                                                                            

• Biber Edin
• Biber Irhad
• Drnda Benjamin
• Jašarević Emir
• Krlić Muhamed
• Paldum Nejra
• Pirić Elma
• Salčin Armin
• Spiljak Merima
• Sućeska Amina
• Šarić Berina
• Žiga Almedina
 Koordinatori: Aida Tahirović, pom.direktora
                            Berminka Hrelja, pedagog-psiholog