Radionica ”Disciplinski centar za maloljetnike’

Obzirom na svakodnevne problem i izazove sa kojima se susreću djeca srednjoškolskog uzrasta, u saradnji sa KJU”Disciplinskim centrom za maloljetnike” realizirane su radionice u svim prvim razredima našeg Centra u period od 07.12.2015. godine do 18.12.2015. godine.
Saradnju sa KJU”Disciplinskim centrom za maloljetnike”organizirala i koordinirala socijalna radnica Lejla Redžić Šatrović.

Tema radionica bila je usmjerena na maloljetna lica i probleme sa kojima se susreću
– izostajanje sa nastave-uzroci,
– vršnjačko nasilje,
– nasilje u porodici,
– krivična i prekršajna djela i sl.

U okviru reliziranih radionica predstavljen je KJU”Disciplinski centar za maloljetnike” i njihov način rada.

Radionice su realizirali Elmedin Zuko, dipl.scr. i Fatić Dženan psiholog.