Potpisan Sporazum o saradnji između Željezničkog školskog centra Sarajevo i ArcelorMittal Zenica

Potpisan Sporazum o saradnji između Željezničkog školskog centra Sarajevo i ArcelorMittal Zenica – Sporazumom između ArcelorMittal Zenica i Željezničkog školskog centara Sarajevo je definirana saradnja na obostrano zadovoljstvo i dat će odgovor na potrebe procesa školovanja i pružiti učenicima perspektivu za zapošljavanje.

U prostorijama kompanije ArcelorMittal Zenica 6. februara 2020. je upriličeno svečano potpisivanje Sporazuma o saradnji sa Željezničkim školskim centrom Sarajevo.

Željeznički školski centar Sarajevo je vrlo specifična škola jer je jedina škola u Sarajevu koja školuje tri struke: mašinsku, saobraćajnu i elektrotehničku; zanimanja trećeg i četvrtog stepena, vanredno čak i petog stepena. Škola postoji od 1923. godine, te neprekidno radi kroz promjene sistema, državnih uređenja, ratove a ove godine 15. aprila slavi 96 rođendan.

„Škola u svom sastavu ima i Dom učenika u kojem borave učenici koji pohađaju Školu a nisu iz Sarajeva. Školu i danas pohađaju učenici iz Cazina, Banovića, Žepča itd., dakle djeca koja žive tu i imaju ambijent doma, jer ipak su to djeca uzrasta od 15 do 18 godina, udaljeni od svog mjesta stanovanja, roditelja i porodičnog ambijenta. Mi se trudimo da im to nadoknadimo“, kazala je direktorica Škole, gđa Aida Tahirović.

Govoreći o saradnji sa ArcelorMittal Zenica, direktorica škole ističe: „ Svaka saradnja Škole sa privrednim subjektom je značajna jer to daje potvrdu dobrog rada. Ne bi nijedan ozbiljan privredni subjekt, ozbiljna kompanija, a ArcelorMittal to i jeste, ponudila i osigurala saradnju koja ne može pratiti njihova očekivanja. Nama je jako važno da drugi prepoznaju ono što škola nudi, a to je kvalitetan kadar, učenike koji žive to zanimanje. Važno da se djeca suoče sa realnim zanimanjem i zadacima koji ih danas-sutra očekuju.“

Sporazumom između ArcelorMittal Zenica i Željezničog školskog centara Sarajevo je definirana saradnja na obostrano zadovoljstvo i dat će odgovor na potrebe procesa školovanja i pružiti učenicima perspektivu za zapošljavanje. Sporazum uključuje realizaciju redovne stručno-teorijske nastave u Školi sa gostom predavačem iz Kompanije; stručne posjete učenika u Kompaniju u pratnji nastavnika; usklađivanje upisne politike sa potrebama stručnih profila radnih mjesta Kompanije; prekvalifikacija, doškolovavanje i smještaj radnika Kompanije (vanrednih učenika/kandidata), a u skladu sa važećim pravilnicima i odlukama, pravilima i instrukcijama nadležnog ministarstva i škole, uz mogućnost angažovanja radnika Kompanije koji imaju potrebne kvalifikacije kao predavača za izvođenje instruktivne nastave iz predmeta praktična nastava i laboratorijski rad za navedene učenike/kandidate; saradnja na stručnom usavršavanju kadrova; podrška i zajedničko učešće u realizaciji projekata Škole; stipendiranje učenika; razmjena iskustava kroz zajedničko organizovanje seminara, konferencija i okruglih stolova te zajedničko učešće na istim.

„Izuzetno mi je zadovoljstvo što sada imamo ovu vrstu saradnje jer smo mi konstantno u potrazi za mladim talentima i ovo je nešto što postaje izvor za nas, jasan izvor. Razgovarao sam sa mladim talentima u Kompaniji i pokušao razumjeti kako možemo imati dugoročan plan i kako oni mogu rasti zajedno sa Kompanijom. Tako da mislim da je ova saradnja još jedna prilika za sve nas, da dovedemo još talenata ovdje i da vidimo kako oni mogu rasti s nama. Jako sam sretan što danas potpisujemo ovaj Sporazum koji će pomoći u izgradnji naše zajedničke budućnosti,“ kazao je generalni direktor ArcelorMittal Zenica, g Nikhil Mehta.