Polaganje maturskih i završnih ispita juni 2020.god.

OBAVJEŠTENJE ZA UČENIKE

Termini za polaganje maturskih i završnih ispita za juni 2020.godine

Odbrana maturskih/završnih radova- počinje u četvrtak 04.06.2020. u 9,00 sati u dogovoru sa mentorima.

Pisani esej iz BHS je u ponedjeljak 08.06.2020. u 10,00sati