O B A V I J E S T O POČETKU ŠKOLSKE 2020/2021 GODINE U KANTONU SARAJEVO ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE

Učenici PRVIH razreda se trebaju javiti u školu u UTORAK 01.09.2020. prema rasporedu:

9,00h

Ies (Elektrotehničar i Tehničar za logistiku i špediciju)-razrednica Avdagić Lejla;

Ie (Elektroničar telekomunikacija i Elektroenergetičar)-razrednica Spahić Alma

11,00h

Im (Zavarivač i Mehaničar za hidrauliku i pneumatiku)-razrednik Šukalo Sabahudin

Ims (Mehaničar šinskih vozila i Saobraćajno transportni operater)-razrednik Hajder Irfan

Spiskovi učenika po odjeljenjima se nalaze u Prilogu

Učenici DRUGIH, TREĆIH, I ČETVRTIH razreda prvi dan nastave (01.09.2020.) imaju online, a ČOZ počinje u 10,00h.

Prvi razred Ie Razrednica: Spahić Alma
Elektroenergetičar

BUČAN BILAL
ČAJO KERIM
DIZDAREVIĆ ADIN
DURAKOVIĆ IRHAD
DEDOVIĆ ADEM
HAJDAREVIĆ HAMZA
HAMZIĆ ARMIN
MUJOVIĆ ENSAR
MAJSTORIĆ AMIN
SUBAŠIĆ ANES
ŠARIĆ SEID
TATLIĆ ALDIN

Elektroničar telekomunikacija
BEŠIĆ DAMIR
CERO MIHRAN
HODŽIĆ ALI
IBRAHIMOVIĆ ELDAR
KOZIĆ DANIN
MUHOVIĆ SANJIN
MUMINOVIĆ ERMIN
RAJIĆ AMIR
SELIMOVIĆ IMRAN
SERDAREVIĆ KERIM
TRGO ADA

Prvi razred Ims  Razrednik: Hajder Irfan

Saobraćajno transportni operater

BAJRICA VILDANA
BAJRAMOVIĆ NUSRETA
ĆOHO ELDAR
HOTA EMRAH
KULO FARIS
KRASIĆ TONI
LUINOVIĆ MIRZETA
PARNICA DENISA
PARNICA AMINA
SMAJIĆ IBRAHIM

Mehaničar šinskih vozila
BAJROVIĆ BAKIR
BEĆIROVIĆ ERVIN
HOLJAN EDIN
HASIĆ MIRZA
IMERI ELVEDIN
REDŽEPAHIĆ EMIR
SULJOVIĆ AMIR
Al Harbi  Khalid-ponovac

Prvi razred Ies Razrednica: Avdagić Lejla
Elektrotehničar

BRAJLOVIĆ BENJAMIN
ČEHAJIĆ MIRZA
DINDIĆ HUMEJD
HEĆO AMINA
HASANOVIĆ ILMA
IBRULJ VEDAD
IBRAHIMOVIĆ TARIK
PILAV DENIS
SMAILHODŽIĆ EMIR

Tehničar za logistiku špediciju
ĆUBARA EMEL
DELALIĆ AJLINA
ĐOZO AJLA
LJUKOVAC HAMZA
MELEZ LAMIJA
MUHOVIĆ FARUK
NUKIĆ HAMZA
POTURKOVIĆ HAMZA
RAMIĆ SEMIN
HADROVIĆ EMIN

Prvi razred ImRazrednik:ŠukaloSabahudin
Zavarivač

AJANOVIĆ ERVIN
BEŠIĆ AMER
JANUZI MUHAMED
NEZIROVIĆ HAMZA
NUHANOVIĆ AJDIN
PALO AMAR
PAŠIĆ FARIS
SEJDIĆ ZUHDIJA
FEJZIĆ AMAR-ponovac

    Mehaničar hidraulike i pneumatike
DERVIŠEVIĆ ADNAN
DŽAFOVIĆ SEAD
HAMZIĆ DINO
IBRAHIMOVIĆ ALDIN
KARKELJA EMIR
LINGO GABRIJEL
MOČEVIĆ BAKIR
OMERAGIĆ ARMAN
RUSTEMI DŽEKSON

RASPORED ČASOVA ZA VRIJEME TRAJANJA ONLINE NASTAVE

ČASPOČETAKKRAJ
I08:0008:30
II08:3509:05
III09:1009:40
IV10:0010:30
V10:3511:05
VI11:1011:40
VII11:4512:15
VELIKI ODMOR 09:40 – 10:00 h