„ Ne vrsnjackom nasilju!”

Centar za razvoj omladinskog aktivizma je 24. 11. 2016.godine u prostorijama Centra za mlade-Gorica u Sarajevu, odrzao edukaciju za nastavnike/profesore, pedagode osnovnih i srednjih skola na podrucju Kantona Sarajevo u okviru projekta „ Ne vrsnjackom nasilju!".
Edukaciji su prisustvovali Hrelja Berminka, pedagog-psiholog Centra i Dinar Damir, prof. stručno-teorijske nastave.
Ovo je jedna u nizu aktivnosti koje naš Centar i Centar za razvoj omladinskog aktivizma realizira.