Muzej ratnog djetinjstva – posjeta

Dana 24.04.2019. godine, učenici II E1 razreda sa razrednicom Šabanović Mersidom posjetili su Muzej ratnog djetinjstva.
Muzej ratnog djetinjstva otvoren je u Sarajevu u januaru 217. godine. Nalazi se u starom gradskom jezgru. U Muzeju je predstavljena kolekcija ličnih predmeta, priča, audio i video svjedočenja, fotografija, pisama, crteža i drugih dokumenata koji dočaravaju jedinstveno iskustvo odrastanja u ratu.
Osnovu današnje kolekcije Muzeja čini materijal prikupljen od 2010. godine za potrebe pisanja knjige ”Djetinjstvo u ratu: Sarajevo 1992-1995.” – autora Jasminka Halilovića, objavljene 2013. godine. Upravo prikupljeni materijal i potresne priče i svjedočenja nekoliko stotina učesnika kao i ne postojanje slične ustanove koja će budućim generacijama pružiti bar djelomični uvid na teškoće odrastanja u ratu bila je ideja vodilja za osnivanje muzeja.