Martin Rose Gleisbau GmbH Njemačka – stručna posjeta

Učenici našeg Centra, njih 12 u pratnji 3 profesora stručno teorijske nastave Damir Dinar, Alma Mašić i Tarik Hasagić, ovih dana na poziv  njemačke firme Martin Rose Gleisbau GmbH borave u petodnevnoj posjeti Njemačkoj, gdje je planirana posjeta sjedištu firme, obilazak projekata i gradilišta u toku izvođenja radova, kao i posjeta međunarodnom sajmu Innotrans koji se održava u Berlinu. 

Njemačka firma Martin Rose Gleisbau GmbH je lider u izgradnji i rekonstrukciji željezničkih pruga u Njemačkoj i u budućnosti planira velika ulaganja u edukaciju i usavršavanje svojih budućih kadrova u saradnji sa našom školom. 
Projekat stručne posjete i plana buduće saradnje je plod rada i komunikacije tima za promociju i Direktorice Centra sa Upravom firme Martin Rose Gleisbau.