Kvalitete praktične nastave u školama

Asocijacija srednjoškolaca u Bosni i Hercegovini održala je radionici u našoj školi na temu kvalitete praktične nastave u školama. Asocijacija provodi ovu radionicu u okviru svog Istraživanja o kvaliteti praktične nastave u srednjim školama u BiH. Ovo je bila prvu u nizu radionica na ovu temu.