JEDAN SLATKIŠ JEDNO DIJETE

Vijeće učenika naše škole je učestvovala u akciji “Jedan slatkiš jedno dijete” koju provodi Mreža vijeća učenika Kantona Sarajevo. Akcija “Jedan slatkiš jedno dijete” je humanitarnog karaktera u kojoj se skupljaju slatkiši za pektiće za djecu iz socijalno ugroženih porodica, djecu bez roditeljskog staranja i djecu sa posebnim potrebama.Slatkiši su se skupljali od 9. 12. do 20. 12. 2019 godine u školi i potom su odnešeni na zajedničko mjesto za sve škole (to je ove godine bio Richmond Park College) gdje su se napravili paketići.