8. (osma) telefonska/elektronska sjednica Školskog odbora

D N E V N I R E D

1. Usvajanje Zapisnika sa 7. telefonske/elektronske sjednice Školskog odbora,
2. Informacije o odobrenim sredstvima za realizaciju izrade Projekta rekonstrukcije sale i labaratorija sa dodatkom odobrenih sredstava u Planu javnih nabavki 2022,
3. Usvajanje Odluke o isplati naknade za izvođenje instruktivne nastave direktoru JU Željezničkog školskog centra Sarajevo,
4. Usvajanje Odluke za izradu i ovjeru Duplikata i Izvoda iz NPP.

IZVOD IZ ZAPISNIKA I ZAKLJUČCI SA 8 TELEFONSKE SJEDNICE ŠKOLSKOG ODBORA