25. (dvadeset peta) sjednica Školskog odbora

1.       Usvajanje Zapisnika sa 24. sjednice Školskog odbora

2.       Razmatranje Odluke o usvajanju Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o radu, unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, plaćama, naknadama i drugim materijalnim pravima, Javne ustanove Željeznički školski centar Sarajevo

3.       Razmatranje Odluke o usvajanju prijedloga Pravilnika o sticanju i raspodjeli vlastitih prihoda Javne ustanove Željeznički školski centar Sarajevo

4.       Razmatranje Odluke o poništenju dijela Javnog konkursa za popunu upražnjenih radnih mjesta u školskoj 2023/2024. godini

5.       Razno

–          Upoznavanje sa Zapisnikom o inspekcijskom nadzoru

–          Razmatranje Odluke o raspisivanju konkursa za upis vanrednih učenika u školskoj 2023/2024. godini

Sjednica će se održati 30.08.2023. godine  (srijeda), sa početkom u  14:30 sati  u prostorijama Škole.