16.  (šesnaesta elektronska/telefonska) sjednica Školskog odbora

D N E V N I  R E D

 

  1. Usvajanje Zapisnika sa 15. sjednice Školskog odbora održane dana 13.02.2023. godine
  2. Razmaranje Odluke o planu upisa učenika u prvi razred JU Željeznički školski centar Sarajevo za školsku 2023/2024. godinu
  3. Razmatranje Rješenja o izmjeni rješenja o imenovanju komisije za zbrinjavanje radnika ustanove za čijim radom je prestala potreba u ustanovi
  4. Razmatranje Odluke o utvrđivanju naknade za boravak radnika „Džekos“ d.o.o. Sarajevo
  5. Razno

 

Sjednica će se održati  23.02. 2023. godine  (četvrtak), sa početkom u  13:00 sati  elektronski/telefonski.