16 dana aktvizma protiv rodno zasnovanog nasilja

UČENICI NAŠE ŠKOLE UČESTVOVALI U KAMPANJI- 16.DANA AKTIVIZMA

Uz podršku TPO fondacije koja je donirala pano za školu i dio materijala za izradu panoa i u našoj školije provedena kampanja 16.dana aktivizma.Poznato je da 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja je globalna, svjetska kampanja koju obilježava oko 17000 organizacija u preko 100 država svijeta. Kampanja počinje 25. novembra i završava 10. decembra obilježavanjem Međunarodnog dana ljudskih prava. Kampanja "16 dana" obuhvata četiri važna međunarodna datuma koja povezuju žene, nasilje i ljudska prava: 25. novembar – Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama 1. decembar – Svetski dan borbe protiv AIDS-a 3. decembar – Međunarodni dan osoba sa invaliditetima 6. decembar – Godišnjica Montrealskog masakra 10. decembar – Međunarodni dan ljudskih prava.