Željeznički školski centar Sarajevo i njemačka firma Martin Rose Gleisbau GmbH zajedničkom saradnjom pomjeraju granice

Željeznički školski centar Sarajevo ostvario je saradnju sa njemačkom kompanijom Martin Rose Gleisbau GmbH koja se ogleda u vidu stručnih posjeta, plana obuke, prekvalifikacije i zapošljavanja uposlenika za željeznička zanimanja.

Najviši evropski i svjetski standardi i norme

Kompanija Martin Rose Gleisbau GmbH je članica grupacije Rose Group, koja je lider u održavanju postojećih i izgradnji novih pruga sa sjedištem Kasselu u Njemačkoj. Kompanija trenutno ima u planu pokretanje samostalne firme u Bosni i Hercegovini sa ciljem ulaska na tržište zemalja na prostoru država Balkana, zapošljavajući time radnu snagu iz Bosne i Hercegovine i regiona raspoređujući po gradilištima shodno ukazanim potrebama.

Za sve buduće radnike grupacija Rose Group na čelu sa generalnim direktorom g. Jensom Roseom i izvršnim direktorom g. Hamdijom Ćerimovićem planira pokrenuti program obuke, prekvalifikacije i zapošljavanja u saradnji sa Javnom ustanovom Željeznički školski centar Sarajevo, a sve u skladu sa najvišim evropskim i svjetskim normama koje se trenutno primjenjuju i sa najsavremenijim nastavnim planovima i programima.

Stručna posjeta profesora i učenika Željezničkog školskog centra

U periodu od 19.09.2022. do 23.09.2022. godine kompanija Martin Rose Gleisbau GmbH ugostila je učenike i profesore Željezničkog školskog centra, gdje su se svi zajedno uz ugodno druženje upoznali sa projektima na kojima trenutno rade, mogućnostima, te budućim planovima i angažmanu učenika u Kompaniji po završetku školovanja. Kompanija Martin Rose Gleisbau GmbH je profesorima i učenicima omogućila posjetu jednom od najveći svjetskih sajmova iz oblasti dostignuća u željezničkom saobraćaju Innotrans 2022 koji se održava u Berlinu, gdje su se profesori i učenici mogli upoznati sa najvećim dostignućima u oblasti željezničkog saobraćaja.

Zapošljavanje odmah po okončanju školovanja

Kako ističe g. Ćerimović, prilikom planiranja i izvođenja velikih građevinskih projekata u proširenju željezničke infrastrukture, jedan od najvećih izazova predstavlja zapošljavanje kvalificirane radne snage. S tim u vezi, kompanija Martin Rose Gleisbau GmbH i Željeznički školski centar zajedničkim snagama planiraju osigurati obuku, prekvalifikaciju i zapošljavanje odmah po okončanju školovanja.

Projekat zapošljavanja bit će izuzetna prilika za sve zainteresovane da steknu znanja i vještine u skladu sa najvišim svjetkim obrazovnim i profesionalnim standardima. Rezultati planiranog projekta će također činiti osnovu za buduće slične inicijative. Ovakvi projekti stručnog osposobljavanja, koji se provode u saradnji sa JU Željeznički školski centar Sarajevo, mogu dati vrijedan doprinos obuci domaćih radnika, održavanju konkurentnosti BiH kompanija na tržištu i stvaranju prilika za zaposlenje unutar i izvan granica Bosne i Hercegovine.

https://www.klix.ba/biznis/zeljeznicki-skolski-centar-sarajevo-i-njemacka-firma-martin-rose-gleisbau-gmbh-zajednickom-saradnjom-pomjeraju-granice/220929077