Želite li biti željeznički radnik u Njemačkoj?

Željeznički školski centar Sarajevo ostvario je saradnju sa njemačkom kompanijom WorkForce4Rail GmbH u obliku obuke, prekvalifikacije i zapošljavanja uposlenika za željeznička zanimanja.

Kompanija sa sjedištem u Njemačkoj pod rukovodstvom vlasnika i direktora Eldara Bjelaka pokreće program u saradnji sa Javnom ustanovom Željeznički školski centar Sarajevo za obuku i zapošljavanje uposlenika za željeznička zanimanja.

Zbog ambicioznog paketa zaštite klime, njemačka vlada želi dugoročno povećati ulaganja u željeznice, tako da će biti otvoreno dodatnih 8.000 radnih mjesta u tom sektoru. Prilikom planiranja i izvođenja velikih građevinskih projekata u proširenju željezničke infrastrukture, jedan od najvećih izazova je zapošljavanje kvalificirane radne snage. Nedostatak kvalificirane radne snage u sektoru transporta jedan je od najvećih problema, a njemački poslodavci posebno ciljaju na zemlje južne i istočne Evrope.

“Ovaj projekat zapošljavanja je izuzetna prilika za sve zainteresovane da steknu znanja i vještine u skladu sa njemačkim obrazovnim i profesionalnim standardima. Rezultati projekta će također činiti osnovu za buduće slične inicijative. Ovakvi projekti stručnog osposobljavanja, koji se provode u saradnji sa JU Željeznički školski centar Sarajevo, mogu dati vrijedan doprinos obuci domaćih radnika, održavanju konkurentnost BiH kompanija i stvaranju prilika za zaposlenje izvan granica Bosne i Hercegovine”, rekao je gospodin Bjelak.

Aplikanti za projekt mogu biti osobe bez prethodnog radnog iskustva ili osobe sa radnim iskustvom u istim ili sličnim zanimanjima. Cilj pilot projekta je povećanje kompetencije na tržištu rada za ukupno 20 aplikanata kroz dodatnu obuku i integraciju kvalificiranih radnika u njemačke kompanije.

Svi zainteresovani kandidati se mogu prijaviti na javni poziv do 10. januara 2022. godine na email jobs@work-force4rail.eu, a učesnici u projektu će biti odabrani putem online intervjua. Osnovno poznavanje stranog jezika (engleskog ili njemačkog) je prednost.

Već od sredine januara 2022. godine u prostorijama JU Željeznički školski centar Sarajevo za odabrane kandidate bit će organizovana dodatna obuka za potrebna zanimanja i, prema potrebi kandidata, predmetno specifičan kurs njemačkog jezika. Svim učesnicima će biti nadoknađeni troškovi smještaja, dozvole za rad, zdravstvenog osiguranja i sigurnosne opreme potrebne za rad u EU.

Sve aktivnosti u projektu financira workforce4rail GmbH. Uz uspješno završenu obuku se obučenim kandidatima garantuje stalno zaposlenje u kompaniji WorkForce4Rail.