Završna aktivnost projekta Mirovno obrazovanje

Dana 13.06.2022. je u našoj školi održana završna aktivnost projekta „Mirovno obrazovanje“. Cilj programa bio je da se kod učenika unaprijede stavovi, znanja i vještine za izgradnju mira. Učenici su učili o kulturi mira i promociji važnosti mira, pitanju identiteta koji nas određuje, nenasilnoj komunikaciji, stereotipima i predrasudama, transformaciji konflikta. Kroz različite radionice smo nastojali poslati poruke mira jer samo mir donosi dobro.

Svrha radionica je bila ohrabriti učenike na aktivno zalaganje za mir. Učenici su imali priliku dobiti vrlo korisne informacije na koje načine prepoznati predrasude i stereotipe , kako  analizirati konflikte i potencijalne načine njihovog rješavanja.Naučili su koliko je važno gajiti i njegovati empatiju i solidarnost prema drugom i drugačijem.

Tokom  završne aktivnosti smo imali sveopću promociju programa/projekta i njegovih rezultata. Izloženi su radovi učenika koji su učestvovali u programu. Učesnicima programa su  podijeljeni certifikati/ potvrde o učešću.