Zahvalnica – PING doo Sarajevo

Dana 22.11.2021. godine uručena je zahvalnica dr. Bezdrob Muameru dipl.el.ing, direktoru firme PING doo Sarajevo. Zahvalnica je uručena za donaciju računara i računarske opreme našoj školi, koja se sastojala u donaciji računara, servera, printera, mrežne opreme. Koliki je značaj ove donacije ogleda se u tome da se u uslovima pandemije, kada se nastava odvijala isključivo online, velikom broju učenika, a i nastavnog osoblja, isti ovi računari izdati na revers (instalirani i postavljeni u kućama/stanovima učenika), tako da je značajno olakšano praćenje i realizacija nastave i nastavnog procesa. Ovakav vid pomoći našim učenicima se i dalje nastavlja, te su im računari i dalje na raspolaganju, kako za potrebe online nastave, tako i za pisanje završnih ili maturskih radova. Još jednom se zahvaljujemo direktoru i svim uposlenicima PING doo Sarajevo.